Yayın politikası

Odak ve kapsam

EKU'da eğitim bilimlerinin tüm alanları ile ilgili nicel, nitel araştırmalara, en son literatürü kapsamlı biçimde değerlendiren meta-analiz çalışmalarına, model önerilerine ve benzeri özgün yazılara yer verilir.

İleri araştırma/istatistik yöntem ve teknikleri kullanılan güncel çalışmalara öncelik tanınır.

Çalışmaların yöntembilim açısından yetkinlikleri kadar alana orijinal ve yeni katkı sunmalarını da temel yayımlanma kriteridir.

 

 

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Tanıtmalar

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Dergiye ulaşan yazılar, dergi sekretaryası tarafından EKU alan editörlerine gönderilir. Ardından ilgili alan editörü tarafından dergi yazım kurallarına ve amaçlarına uygunluk açısından ön incelemeden geçirilir.  Bu inceleme sonucunda hakem değerlendirmesine alınmaya uygun bulunan yazılar alan editörü tarafından belirlenen ve farklı üniversitelerden olan iki adet hakeme gönderilir. Hakemlere değerlendirme yapmaları için 30 gün süre verilir. Bu süre içerisinde dönüş yapmayan hakemin yerine alan editörü tarafından yeni bir hakem atanabilir. Hakem kurulundan yayınlanabilir raporu alan makaleler, yayınlanma sürecine girerler. Yayınlanma sürecinde, yayın sırası makalelerin EKU'ya gönderiliş tarihindeki sıraya  göre gerçekleştirilir.   

 

 

Yayın sıklığı

 • EKU'nun ilk 8 cildi yılda iki sayı şeklinde yayımlanmıştır. 
 • EKU'nun 2013 yılından itibaren OcakNisanTemmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört defa online olarak yayımlanması kararlaştırılmıştır.

 

Açık erişim politikası

EKU açık erişimi  politikasını benimsemiştir. Açık erişim, bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

 

Arşivleme

Bu dergi, iştirak eden kütüphanelerin dağıtılan arşivleme sistemi yaratması amaçlı, kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 

İndekslenme / Dizinlenme

 • Education Source
 • EBSCOhost Education Research Complete
 • EBSCO A-Z Journals
 • ERA  (Educational  Research Abstracts)
 • HERDC (Higher Education Research Data Collection)
 • AERA (American Educational Research Association)
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • ISETL (International Society for Exploring Teaching and Learning)
 • Ulrich’s Periodical Directory (ProQuest)
 • Google Scholar
 • Türk Eğitim İndeksi

 

Hakemler

Dergimizin hakem listesi için tıklayınız.ISSN: 1304-9496