Dergi geçmişi

Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi 2005 yılından günümüze kadar elektronik ortamda yayın yapan ve düzenli olarak çıkarılan uluslararası hakemli bir dergidir. ISSN: 1304-9496