ÜNİVERSİTE YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ MEZUNLARINA YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

Ayşen BAKİOĞLU, Sibel KIRIKÇI
1.707 560

Öz


Bu araştırmada; yüksek öğretim kurumları yöneticilerinin ve öğretim elemanlarının üniversitenin mezunlarla ilişkilerine bakış açılarını etkileyen faktörler, mezunlara ve mezunlarla ilişkilere dair sahip oldukları algıları biçimlendiren faktörler ve mezunlarla verimli bir ilişki kurulmasını sağlayan faktörler gibi etkenlerin şekillendirdiği mezunları algılama biçimleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, İstanbul ilinde üç devlet üniversitesi ve bir vakıf üniversitesinde görev yapmakta olan on üç yönetici ve on yedi öğretim elemanıyla görüşmeler yapılmış ve görüşme sonuçları betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; üniversitede görev yapmakta olan yöneticilerin ve öğretim elemanlarının görev yapmakta oldukları üniversitenin mezunlarıyla ilişkiler kurulması ve sürdürülmesi düşüncesine karşı olumlu bir yaklaşım içerisinde oldukları belirlenmiştir. Üniversite yöneticileri ve öğretim elemanları üniversitelerin, mezunlarını da kurumun bir parçası olarak görmeleri ve mezunlarına yönelik faaliyetler yürütmeleri gerektiği düşüncesini desteklemektedirler. Mezunların mezun oldukları kurumlara yönelik algılarının belirlenmesinin mezunların üniversiteyle daha fazla bağ kurma davranışına yol açacağı fikrini desteklemektedirler. Ancak, üniversitelerinin mezunlarla şu anda var olan ilişkisinin niteliğinden memnun olmadıklarını, üniversitenin mezunlarla ilişkilerini geliştirmeye yönelik çabalarını yeterli bulmadıklarını ve var olan faaliyetlerin daha etkili bir biçimde devam ettirilebileceğini belirtmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Akademisyenlerin Mezunları Algılama Biçimleri, Üniversite-Mezun İlişkileri.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.