MALTA'DAKİ GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCILERIN KATILIMINI SAĞLAMAYA YÖNELIK ÇALIŞMA: MATEMATIK DERSLERI ÖRNEĞİ

Michael B. BUHAGIAR, Mariella B. TANTI
1.845 877

Öz


Yazarlardan birinin, görme engelli bir öğrenciye, birebir etkileşimli olarak başarılı bir şekilde matematik öğretmesi ve yine aynı yazarın, normal bir sınıf ortamında yine görme engelli bir öğrenciyle yaşadığı başarılı deneyim üzerine kurmuş olduğumuz bu olay incelemesi çalışmamızda, görme engelli öğrencilerin matematik  eğitimi üzerine ışık tutmayı ve daha geniş bağlamda da, görme engellilerin normal sınıf ortamındaki matematik derslerine katılımını sağlamayı amaçlamaktayız. Makalemiz nihayetinde umut mesajı taşımaktadır, çünkü bu çalışmamızla ortaya koyduğumuz üzere, görme engelli öğrenciler matematik öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda da bu öğrenme işlemini normal sınıf koşullarında gerçekleştirebilmektedirler.

 Anahtar Sözcükler: matematik öğretimi, görme engelli öğrenciler; katılımcı eğitim


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.