KONUŞULAMAYANI KONUŞMAK: EFL KONUŞMA DERSLERİNDE TABU NİTELİKLİ KONULARIN KULLANILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Mustafa TEKİN
1.565 2.985

Öz


Bu çalışma, Türkiye'de yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin, Türkiye Toplumu'nda genellikle tabu olarak görülen eşcinsellik ve evlilik öncesi cinsel ilişki konularının İngilizce konuşma derslerinde tartışma konusu olarak kullanılmasına karşı takındıkları tavrı incelemektedir. Çalışmanın amacı, bu tür tabu nitelikli konuların, İngilizce konuşma derslerindeki motive edici yönünü araştırmaktır. Çalışmanın başka bir amacı da, öğrencilerin, eşcinsellik ve evlilik öncesi cinsel ilişki ile ilgili bir ders esnasında kullanılan materyal ve aktivitelere gösterecekleri tepkiyi saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda, katılımcılara uygulama öncesinde ve sonrasında anketler verilmiştir. Araştırmayakatılan öğrencilere,  bu konular üzerinde sınıf ortamında yürütülen tartışmaları ve bu tartışmalar sırasında kullanılan materyal ve aktiviteleri ne ölçüde rahatsız  edici bulduklarına dair sorular yöneltilmiştir. Ayrıca, bu tür konuları genelde tabu  olarak algılayıp algılamadıkları da sorulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgular göstermiştir ki, öğrenciler, bu tartışma  konularını ve bu konularla bağlantılı materyal ve aktiviteleri sınıf ortamında görmekten rahatsızlık duymamakla birlikte, bu tür konular  üzerindeki tartışmalar sırasında hem eğlenmekte hem de öğrenmektedirler. İlgili anket sorularına verilen yanıtların istatistiksel analiz sonuçları göstermiştir ki, öğrencilerin sınıf ortamında tabu niteliketi konuların kullanılmasına karşı tutumları genel itibariyle oldukça olumlu yöndedir.

Anahtar Sözcükler: tabu, EFL, konuşma dersi, eşcinsellik, evlilik öncesi cinsel ilişki, zina


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.