ETİMOLOJİ SUNUMU YOLUYLA SÖZCÜK SÖZCÜK AKILDA TUTMAYI ARTTIRMA

MEHRDAD YOUSEFPOORI NAEIM, Sasan BALEGHIZADEH
1.888 1.283

Öz


Hem EFL hem de ESL öğrencileri, daha önce karşılaşmış oldukları sözcükleri akılda tutamamaktan şikayet edegelmişlerdir. Sıklıkla kullanılan sözcük ezberleme teknikleri arasında, öğrencilerin sözcüklerin etimolojik yapılarınının farkında olmasını sağlamak, diğer tekniklere kıyasla üzerinde daha az araştırma yapılmış bir tekniktir. Bu sebeple, bu çalışmada 30 adet sıklık düzeyi düşük sözcüğün etimolojik ögelerinin sunulmasının, EFL öğrencilerinin sözcükleri kısa ve uzun vadede hafızalarında tutabilmeleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Sayısı 32 olan katılımcılar, deney ve kontrol gruplarına rastlantısal olarak atanmış 2 orta düzey dil sınıfının öğrencileridir. Her iki gruptaki öğrencilerden, sözcüklerin anlamlarını sözlükten bakmaları istenmiş olmakla birlikte, deney grubunda yer alan katılımcılara ek olarak, sözcüklerin etimolojik yapıları ile ilgili kısa bir açıklamada bulunulmuştur. Kısa süreli ve uzun süreli sontestler etimolojik açıklamanın hafıza üzerindeki yararını ortaya koymuştur.

Anahtar Sözcükler: 
sözcük öğretimi,  etimoloji, akılda tutma, hafıza teknikleri

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.