SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE SIKLIKLA KULLANDIKLARI YÖNTEMLER (ÇANAKKALETÜRKİYE)

Emel OKUR, Şükran YALÇIN ÖZDİLEK, Çavuş ŞAHİN
1.798 942

Öz


Dünya üzerindeki tüm canlıların çeşitliliğini ifade eden biyolojik çeşitlilik, çevre konularından birisi olup, artan insan baskısından olumsuz yönde etkilenmektedir. Çevre eğitimi, insan baskısının doğal yaşam üzerine olumsuz etkilerini azaltmada ve sürdürülebilir bir geleceğin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Biyoçeşitlilik konularının ilköğretim öğrencilerine öğretilmesinde etkili teknikler geliştirmeden önce, mevcut durumu ortaya koymak önemlidir. Bu çalışmanın amacı, "biyolojik çeşitlilik" kavramının öğretiminde yaygın sıklıkla kullanılan yöntemleri belirlemektir. Seksensekiz sınıf öğretmenine (4. ve 5. sınıf) anket çalışması uygulanmış; biyolojik çeşitlilik ve fen- teknoloji konularına ait diğer konuların öğretiminde, "düz anlatım, soru-cevap, problem çözme" yönteminin sıklıkla kullanıldığı belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: çevre, biyolojik çeşitlilik eğitimi, ilköğretim, Türkiye, Çanakkale.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.