ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Nihal ÖREN, Hayriye TÜRKOĞLU
2.013 601

Öz


Bu araştırma da Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sürekli öfke, öfke ifade tarzları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Örneklem bu fakültelerde 1. ve 4. sınıfta öğrenim gören 392 kişiden oluşmaktadır. Cinsiyetlere göre, erkeklerin daha çok öfkelerini kontrol altına aldıkları, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinin sürekli öfkeye sahip oldukları ve öfkelerini dışa vurdukları, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği öğrencilerinin ise öfkelerini kontrolettiği, sınıf düzeyleri açısından 4. sınıf öğrencilerinin öfkelerini kontrol altına aldıkları görülmüştür. Yaşlar açısından 23 ve üzeri yaş grubundaki öğrencilerin öfkelerini 17-18 yaş grubundaki öğrencilere göre daha çok kontrol altına aldıkları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürekli öfke, öfke ifade tarzı, öğretmen adayları.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.