KIZ VE ERKEKLERİN OKULDAKİ BAŞARI NOTLARI AÇISINDAN SÖZLÜ VE YAZILI DİL BECERİSİ ÜZERİNE ÖZ DEĞERLENDİRME YAPMALARININ ÖNEMİ

Anna-Lena ERIKSSON GUSTAVSSON, Joakim SAMUELSSON
1.736 559

Öz


Bu çalışma hem kızlar hem de erkekler olmak üzere öğrencilerin okuma, yazma ve konuşma becerileri üzerine öz değerlendirmelerinin zorunlu okuldaki farklı derslerde alınan notları öngörme şekline odaklanmaktadır. Çalışmayı destekleyici materyal, 2003 yılında İsveç zorunlu okulunun dokuzuncu sınıfındaki (15-16 yaşında) 6,788 öğrenciye uygulanan bir ankettir. Sonuçlar okuma, yazma ve konuşmadan oluşan üç okuryazarlık becerisinin notları kestirmede etkili olduğunu ancak değişik konularda ağırlığın biraz farklı olduğunu göstermektedir. İsveç dilinde notları öngören temel olarak yazma becerisinin öz değerlendirmesiyken, diğer teorik konularda baskın olan öğrencinin okuma becerisini kendi kendine değerlendirmesidir. Kızların ve erkeklerin okuma, yazma ve konuşma becerilerini nasıl değerlendirdikleri arasında anlamlı bir fark vardır. İyi bir sözel becerisi olduğunu düşünen erkekler İngilizce ve matematikte dezavantajlı durumdadırlar.
Anahtar Sözcükler: Öz değerlendirme, Okuryazarlık becerileri- okuma, yazma ve konuşma becerisi, cinsiyet.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.