İÇERİK TABANLI DERSLERDE YABANCI DİLDE YAZMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME

Samira ELATIA
1.697 729

Öz


Bu makalede, eğitim dilinin öğrencilerin yabancı dili veya ikinci dili olduğu (bu çalışmada Fransızca)içerik temelli derslerde, dil hataları hakkında geribildirimde bulunmanın uygunluğu, etkisi ve uygulanabilirliği hakkındaki bir çalışmaya yer verilmektedir. Bir dönem boyunca devam eden bu çalışmanın amacı, içerik tabanlı bir derste öğrencilerin kendi dil hatalarıyla başa çıkmalarını sağlamak amacıyla dosya tutmalarını sağlamaktı. Böylelikle öğrencilerin, yazarken yapmış oldukları hatalar ile ilgili farkındalık düzeyleri arttırılmış olacaktı. Bu araştırmada 53 öğrenci, hata düzeltmekten başlayarak, hataların sıklığını sayma ve kodlamaya, kendi ilerlemelerini denetlemeye ve ilerlemeleri hakkında yansıtıcı  yazılar yazmaya kadar bir dizi adımı takip etmek zorundaydılar. Bu hataların tutulduğu dosya, öğretmene, öğrencilerin kendi dil yetilerini ve dersin içeriğini hafife almadan kendi hataları hakkında aktif biçimde farkındalık oluşturmaya teşvik etme yöntemleri sunmaktaydı. Araştırma sonuçları göstermiştir ki,  öğrencilerin yazdıklarının kalitesinde tatmin edici bir artış gerçekleşmiştir: öğrenciler, yazdıklarında ortaya çıkan hata desenlerinin farkına vararak ve bu hatalardan sakınarak dil becerilerini geliştirmekte başarı kaydetmişlerdir.

Anahtar Sözcükler: Şekle odaklanma, yazılı çalışmalar hakkında geribildirim, dosya eğitimi, yabancı/ikinci dil yazması ve öğretimi 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.