İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİLİ BİR İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Şule ÇELİK KORKMAZ, Aysun YAVUZ
1.797 670

Öz


Bu çalışma Türkiye'de Uludağ Üniversitesi'nde İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğrenim gören 4. sınıf öğretmen adaylarının bakış açılarından etkili bir İngilizce öğretmeni olmak için hangi yeterliliklerin gerekli olduğunu keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma hem katılımcıların öğretmen yeterlilikleriyle ilgili önceliklerinin hem de bu yeterliliklere ulaşmak için kişisel gelişimlerini sağlamada izledikleri yolları belirlemektedir. Yeterliliklerle ilgili olarak, verilerin istatistiksel analizleri sonucunda önem sırasına göre şu 50 nokta ortaya çıkmıştır: Öğrenmenin ve Gelişmenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi; Öğrenciyi Tanıma; Müfredat ve İçerik Bilgisi; Öğrenme ve Öğretme Süreci; Kişisel ve Mesleki Değerler- Mesleki Gelişim; Okul- Aile ve Toplum ilişkileri. Sonuçlar çalışmanın sonunda tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler:
 Öğretmen Yeterlilikleri, öğretmen adayları, öğretmen eğitimi  

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.