EĞİTİM ARAŞTIRMACILARI UYGULAMALI İLİNTİYİ NASIL YAPILANDIRIR

Matthias RÜRUP, Heinke RÖBKEN
1.594 513

Öz


Bu çalışma, araştırma-uygulama boşluğunu kuramsal bakış açısından olduğu kadar deneysel açıdan da incelemektedir. Öncelikle deneysel olarak, akran inceleme makalelerinin katılımlarında uygulamalı ilintiyi nasıl yapılandırdığı incelenmektedir. Sonuçlar, araştırmacıların, uygulamalı dinleyiciler için ilintili olması açısından çok sayıda stratejiler kullandıklarını göstermiştir. İkinci olarak, bulgular, Luhmann'ın öz-veri sistemleri teorisi kullanılarak tartışılmıştır. Buna ek olarak, iki sistem arasında aracı olarak,  arabulucu mercilerin potansiyeli ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar  Sözcükler: 
Araştırma-uygulama boşluğu, uygulamalı ilinti, öz-veri sistemleri, kanıt-temelli uygulama


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.