UYGULAMA VE ETİK DEĞERLENDİRMELER: GERÇEK VE BEKLENEN DAVRANIŞLAR ARASINDAKİ FARK

Anjum NAZ, Abida NASREEN, Riffat un Nisa AWAN, Ghazala NOUREEN
1.811 787

Öz


Öğretim uygulamaları ya da staj etkinlikleri lisans ve lisans sonrası ders müfredatlarından ziyade değerler ve etik konularla daha yakından ilişkilidir. Bu çalışmanın ortaya çıkmasına sebep olan varsayım, öğrencilerin uygulama süresince danışmanların ya da kurumların etik olmayan davranışlarından dolayı stres hissetmeleridir. Fakülte danışmanlarının ve koordinede bulunulan kurumların uygulama esnasında izlediği etikler nelerdir?  Danışmanların etik olmayan davranışlarının altında yatan sebepler nelerdir? Danışmanların ve koordinede bulunulan kurumların uygulama esnasında takip etmesi gereken etik unsurlar nelerdir? Bunlar çalışmada cevapları bulunmaya çalışılmış sorulardır. Araştırmacılar Punjab'da 5 devlet üniversitesi seçmişlerdir.  Bu çalışmaya katılan tüm öğretmen öğrenciler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin dışından araştırmacılar her üniversiteden random olarak uygulamalarını başarı ile tamamlamış toplam 36 öğrenci seçmişlerdir.. Çalışma öğrenci, danışman ve kurumların etik görüşlerle ilgili cevaplarının bir analizidir.  Sonuçlar incelendiğinde etik olmayan davranışların sebepleri şunlar olarak bulunmuştur; danışman ve kurum yöneticilerinin etik kod eksikliği, uygulama ile ilgili sorumluluklara karşı ilgisizlik, ilgi karşıtlığı, öğrencilerin ciddi olmayan tutumları, ilişkilerdeki tutarsızlık, uygulamaların gerçekleşmesi için gerekli etkinliklerde farklılık eksikliği.

Anahtar sözcükler: Uygulama, Staj Etkinlikleri,Etik

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.