ÖĞRETMENLERİN DEĞERLENDİRME OKUR-YAZARLIĞINI BELİRLEMEDE LOJİSTİK REGRESYON MODELİ

Hussain ALKHARUSI
1.959 926

Öz


Sınıf içi değerlendirme araştırmaları, öğrencilerin öğrenme sürecinin değerlendirmesini tehdit eden bir konu olan öğretmenlerin değerlendirme okuryazarlığı ile ilgili endişeyi sürekli olarak belgelendirmişlerdir. Bu çalışma öğretmenlerin değerlendirme okuryazarlığını belirlemede bir model geliştirmeyi amaçlamıştır. Araştırmada ele alınan değişkenler, eğitimsel değerlendirmeye ilişkin tutum, eğitimsel değerlendirmeye ilişkin öz güven algısı, hizmet içi değerlendirme eğitimi, cinsiyet, branş, ve öğretmenlik tercümesidir. Araştırmaya Oman'da ortaokul düzeyinde öğretmenlik yapan 516 öğretmen (259 bay ve 257 bayan) katılmıştır.  Bu öğretmenler Oman'daki Muscat eğitim bölgesinde yer alan 40 devlet okulunda rastgele örneklem yolu ile seçilmiştir. Lojistik regresyon analizleri sadece eğitimsel değerlendirmeye ilişkin tutumun, eğitimsel değerlendirmeye ilişkin öz güven algısın, hizmet içi değerlendirme eğitimin ve öğretmenlik tercümesinin değerlendirme okuryazarlığının tahmininde güvenilir öngörüler olduğunu ortaya koymuştur. Eğitimde ölçme ve değerlendirme için mesleki hazırlanmaya yönelik çıkarımlar ve gelecek çalışmalara yönelik öneriler tartışılmıştır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.