ÜSTBİLİŞSELLİK HAKKINDA ÖĞRETMENLERİN VE ÖĞRENCİLERIN KENDİ ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI: PAKISTAN'DAN AMPIRIK BULGULAR

Fazalur RAHMAN
1.604 832

Öz


Bu makale, öğretmenlerin ve öğrencilerin  üstbilişsel farkındalık hakkındaki  algılarını  ölçmek için yapılan çalışmanın sonuçlarını sunmaktadır.  Bu 20 orta dereceli okulda yapılan korelasyonel bir çalışmadır. 300  X. Sınıf öğrencisi  ve 20 fen öğretmeni katılmıştır. Üstbilişsel farkındalık, üstbilişsel anketler kullanılarak ölçülmüştür.. Bazı özel öğretmen becerilerinin (bir metabilişsel bir yapıda) öğrenci üstbilişsel bilinci ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma  üstbilişin, çok karmaşık doğasını ortaya koymuştur. Ancak, açıktır  ki düşünmeyi düşünme  kendi çapında çok önemli bir beceridir ve onun gelişimi   tüm öğrenme sürecinde çok önemli bir parçası olabilir. Bu çalışma, bazı anlayışlar, kurallar ve gelecekteki araştırmalar için uyarılar sunmaktadır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.