KULLANICI TANIMLI ÜSTVERİ TANIMLAYICILARININ ZEKİ ÖĞRENME NESNELERİ ÜSTVERİ SİSTEMLERİNDE KULLANILMASI

Mehmet Ali SALAHLI, Muzaffer ÖZDEMİR
1.888 635

Öz


Mevcut Öğrenme Nesneleri Üstveri Sistemlerinde kullanıcı profili hakkındaki bilgiler, genellikle öğrenme nesnelerinin geliştiricileri tarafından belirlenmektedir. Bu bilgiler,  öğrencinin kendi bilgi seviyesine uygun nesneleri öğrenme nesnelerini bulması açısından oldukça önemlidir. Fakat aynı nesnenin nitelikleri hakkındaki görüşler, geliştirici ve kullanıcı (öğrencinin) açısından farklılıklar gösterebilir. Bu sebepten dolayı öğrenme nesnelerinin, yalnız “geliştirici tanımlı” üstveri değerleri doğrultusunda seçilmesi çoğu zaman istenen sonuçları vermeyebilir. Bu makalede öğrenme nesnelerinin seçilmesi için kullanıcı görüşlerini dikkate alan yeni üstveri tanımlayıcıları (“kullanıcının bilgi seviyesi” ve “uygunluk derecesi”) önerilmiştir. Bu tanımlayıcılarının kullanıldığı “Öğrenme Nesneleri Zeki Üstveri Sistemi”nin genel yapısı açıklanmış, aynı zamanda, geliştirici ve kullanıcının görüşleri arasındaki ilişkiyi belirleyen bir yöntem verilmiştir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.