İKİDİLLİLİKTE DİLLERİN İLİŞKİ VE ETKİLEŞİMİ: NEDENLER VE SONUÇLAR

Cem ALPTEKİN
1.766 493

Öz


İkidilli kişi iki tekdilli kişinin toplamı değildir. Bütünsel anlamda ikidillilik kendine özgü doğası olan bir olgu olup, kişide birliktelik içinde varolan iki dilin birbirleriyle olan ilişki ve etkileşimini simgeler. Bilişsel açıdan ikidillilik benzeşim veya uyum bilişsel süreçlerinin ve bildirimsel veya prosedürel bellek sistemlerinin ikinci dil ediniminde oynadıkları rolü içerir. Nörobiyolojik açıdan ikidillilik ‘deneyim-bekler' veya ‘deneyim-bağımlı' nöral sistemlerle oluşumsal/örgütsel esneklik veya ilişiksel/tepkisel esnekliğin ikinci dil edinimine yaptıkları değişik katkıların sonuçlarını içerir. Bilişsel ve nörobiyolojik etmenlerin kişinin ikinci dili öğrenmeye başlama yaşıyla ilintili olması, ikinci dilin ne denli erken öğrenilirse o denli başarılı bir ikidillilik olgusuna yol açacağına işaret etmektedir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.