PROFESÖRLERİN ÜNİVERSİTELERDEKİ YARATICI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Afzal Sadat HOSSEINI
1.630 543

Öz


Üniversitelerin yaratıcılığı ortaya çıkarma potansiyeli bulunmaktadır. Bu türden üniversitelerde öğrenciler sistematik bir şekilde araştırma, sosyal ve kültürel olaylarla ve bilimsel düşünmeyle ilgilenmenin yanı sıra düşünme, keşfetme ve icat etme fırsatı da bulabilmektedirler. Bu amaçlara ulaşabilmek içinse dinamik ve ikna edici bir süreçle birlikte etkili eğitim stratejilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Birçok üniversite ve bizim onlardan beklentimiz oldukça farklıdır. Bu nedenle, eğer yeni yaklaşımların soru-odalı, yaratıcı problem-çözücü ve modern öğretim metotlarına uygun olabilmesini sağlamak amacıyla hali hazırda var olan üniversitelerdeki programlarında yer alan eğitim uygulamalarını ve politikalarını incelemek gerekmektedir. Bu çalışma üniversite öğrencilerinin yaratıcılıklarını teşvik edebilme amacıyla, şu anki eğitim stratejileri üzerine profesörlerin görüşlerini araştırmaktadır. Veri Likert tipi anket aracılığıyla tek bir üniversitedeki üç farklı bölümde toplanmıştır. Sonuçlar üniversite bünyesinde yer alan fakültenin didaktik ve ezbere-dayalı öğretime meyilli olduğunu göstermektedir. Ne var ki, katılımcılar bu türden bir yaklaşımın faydalı olmadığını belirtmişlerdir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.