ERGENLERDE İNTERNET OKURYAZARLIĞI UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Marlene ASSELIN, Maryam MOAYERI
2.137 1.036

Öz


İnternet okuryazarlığı günümüzde bir ulusun sosyal ve ekonomik gelişmesi için oldukça önemlidir. Dünya genelinde eğitim sistemleri öğrencilerin internet okuryazarlığını geliştirmenin ve interneti öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek için anlamlı bir şekilde kullanmanın yollarını aramaktadırlar. Ancak, uygulama çabaları yukarıdan aşağıya yapılanmış politikalarca ve internet kullanımı üzerine yapılan geniş çaplı araştırmalar tarafından yönlendirilmektedir. Gelişmiş müfredatın ve pedagojinin ülke gençlerinin günlük internet kullanımları üzerine yapılan nitel çalışmalar tarafından bilgilendirilmesi gereklidir. Bu makalede, gençlerin internet okuryazarlığı ve becerileri hakkında ayrıntılı gözlem yapabilmek için kullanılan pilot çalışmadaki çoklu nitel araştırma yöntemlerinin kullanımı ve bunun yanında öğrencilerin, ebeveynlerin ve öğretmenlerin okullarda internetin etkili kullanımı üzerine bakış açıları örneklendi. Bu yöntemler dijital görüntü alımının yanı sıra, işitsel ve görsel kayıtlardan oluşan çoklu araçları içerir. Çalışma, gençlerin internet okuryazarlığı hakkındaki bulguların geçerliğini arttıracak ve dolayısıyla eğitim uygulamalarına katkı sağlayacak önerilerle sonlandırdı.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.