AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE UYGULANAN UZMAN ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI PROGRAMININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNDEKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ

Ayhan KARAMAN
2.039 643

Öz


Bu çalışma, performans değerlendirme sistemine dayalı olan uzman öğretmenlik sertifika programına katılmanın, fen öğretmenleri için ne mana ifade ettiği konusunu inceledi. Dört tane tecrübeli uzman fen öğretmeni ile yapılan niteliksel araştırmanın sonuçları, uzmanlık sertifikası değerlendirme sürecinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde teyit edici bir rol oynadığını göstermiştir. Bundan, öğretmenlerin uzmanlık sertifika programını, fen öğretimi ile ilgili varolan düşünce ve yöntemlerine olan güvenlerini perçinlemiş bir şekilde tamamladıkları sonucuna ulaşabiliriz. Fakat, bu sonuç, öğretmenlerin fen öğretimi ile ilgili varolan düşünce ve uygulamalarının mutlaka fen eğitimindeki çağdaş reform hareketlerinde savunulan düşünceler ile uyumluluk gösterdiği anlamına gelmez. Bundan yapılabilecek çıkarım, uzmanlık sertifikası programına devam etmenin, bazı öğretmenlerin fen eğitimi reform dökümanlarında savunulan görüşlere olan yakınlıklarını arttırmaları için yeni açılımlar geliştirmelerine olanak sağlamak yerine fen öğretimindeki geleneksel düşüncelerin daha da güçlenmesini sağladığı şeklinde ifade edilebilir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.