OKULÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN GECE-GÜNDÜZ, MEVSİMLER VE AY'IN EVRELERİ KAVRAMLARINA İLİŞİKİN FİKİRLERİ

Hüseyin KÜÇÜKÖZER, Ayberk BOSTAN
2.869 957

Öz


Bu çalışma ile okulöncesi öğrencilerinin gece gündüz, mevsimler ve Ay'ın evreleri ilgili fikirlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Alanyazında okulöncesi öğrencileri ile ilgili yapılmış birçok çalışmaya rastlanmasına rağmen bu çalışmaların çok azı astronomi ile ilgilidir. Bu araştırma Türkiye'de okulöncesi öğrencilerinin astronomi kavramlarını ortaya çıkarmaya yönelik yapılan ilk çalışmadır. Çalışmanın örneklemini 4 farklı anaokulundan seçilen 52 (6 yaş grubu) öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları okulöncesi öğrencilerinin her bir kavrama dair çok çeşitli fikirlere sahip olduğunu göstermektedir. Okulöncesi öğrencileri astronomi kavramlarına ilişkin formal bir eğitim almadıkları için öğrencilerin fikirleri naif fikirlerdir. Görüşmelerde okulöncesi öğrencileri bu kavramları ailelerinden, günlük deneyimlerinden ve gözlemlerinden öğrendiklerini belirtmiştir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.