(ÖĞRENCİYE BAĞLI BAZI DEĞİŞKENLERİN VE BAĞLAYICI SÖZCÜKLERİN KULLANIMININ İKİNCİ DİLİ İNGİLİZCE OLAN TÜRK ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİ)

Kenan DİKİLİTAŞ
1.857 831

Öz


Bu çalışma, ikinci dili İngilizce  olan  26 öğrencinin anlatılarını, ikinci dil yazma kalitesi ve her iki dilde okuma ve yazma sıklığı, İngilizceye ve İngilizlere karşı sosyal ve politik tutumu gibi diğer bazı değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığı bakımından inceler. Cümle bağlamında, sözcük sayısı, t birimi sayısı, cümle başına t  birimi, tümce başına t birimi gibi faktörler analiz edilirken, metinsel boyutta gönderge (reference), değiştirim (substitute), eksiltililik (ellipsis) ve bağlaç (conjunction) gibi bağlayıcı sözcükler analiz edilmiştir.  Çalışmanın sonucunda, (a) cümle seviyesinde öğrencilerin birinci ve ikinci dilde yazdıklarının farklı olduğu ve kendi dilinde uzun yazanların İngilizce yazarken de uzun yazdığı, (b) metinsel boyutta bir İngiliz yazarın önemli ölçüde daha çok zamir ve tanımlayıcı (the) kullandığı, (c) ana dili Türkçe olan öğrencilerin İngilizceye ve İngilizce konuşanlara karşı soysal ve politik tutumları ile yazma kalitesi arasında önemli bir ilişki bulunmadığı ve (d) öğrencilerin kendi dilinde yazma ve okuma yapma süreleri ve yazma kalitesi arasında  istatistiksel önemde bir ilişki olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.