KURAM VE UYGULAMA ARASINDAKİ BOŞLUK ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ KENDİ LİSANS EĞİTİMLERİNİ NASIL ANLAMLANDIRMAKTADIRLAR

Megan Madigan PEERCY
1.713 491

Öz


Öğretmen eğitmenleri genellikle kuram ve uygulam a arasındaki boşluğa sadece öğretmenlerin neden olduğunu düşünegelmişleredir. Ancak, bu çalışmaya katılan  iki öğretmen adayı kendi aldıkları dersler hakkında farklı düşünceler ortaya koydular ve bu derslerin öğretmen olarak kendileri için oluşturdukları kimliklerlerle bağlantılı olduğunu beyan ettiler. Bu makalede, öğretmen adaylarının kendi lisans eğitimlerini nasıl anlamlandırdıkları konusundaki farklılıkların incelenmesinin önemi ve kendileri için oluşturdukları öğretmen kimliklerininin, eğitimleri sırasında aldıklarının derslerin kuramsal ve uygulamalı ögeleriyle ilişkileri hakkındaki düşünceleri tartışılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, kuram ve uygulama arasında zorlama bağlantılar kurmadan önce, öğretmenlerinin kendilerinin bu bağlantıyı nasıl kurduklarını araştırmak gerekmektedir. Bu araştırma sonucunda öğretmen eğitimi ile ilgili deneyimleri, öğretmenlerin benzersiz gereksinimlerine daha iyi bir şekilde uyarlamamız mümkün olacaktır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.