Üniversite Seviyesinde Dil Performansını Değerlendirmede Kullanılan Objektif Test Tekniklerine İlişkin Öğrenci Ve Öğretmenlerin Algılamaları

Dinçay KÖKSAL, Kürşat CESUR
1.681 748

Öz


Bu çalışmanın temel amacı, öğrenci ve öğretmenlerin, öğrencilerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde haftada üç saat başlangıç seviyesinde aldıkları  Zorunlu İngilizce Dersi sınavlarına ilişkin algılamaları hakkında fikir sahibi olmaktır. Bu çalışma aynı zamanda başka üniversitelerde bu dersi alan öğrenciler için  daha iyi testlerin yapılandırılması ve uygulanması konusunda öneriler  de sunacaktır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğrenci ve öğretmenler çoktan seçmeli testlere ek olarak başka test tekniklerini de kullanmayı tercih etmektedirler. Sonuçlar aynı zamanda öğrencilerin farklı seviyelerde olmasından dolayı, öğretmenlerin merkezi sınava ek olarak kendileri tarafından hazırlanan testleri de kullanmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Özetle çalışma üniversitelerde öğrencilerin başlangıç seviyesinde dil performansının ölçülebilmesi için neler yapıldığı, neler yapılıyor olduğu ve neler yapılabileceği hususunda öğrenci ve okutman algılamalarını göstermektedir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.