Yabancı Dildeki Sözcüklerin Hatırlanması: Anahtar Sözcük, Bağlam ve Sözcük Listesi Stratejilerinin Öğrenilen Sözcüklerin Uzun Süreli Olarak Hatırlanması Üzerine Etkileri

Arezoo ASHOORI TOOTKABONI
1.743 1.444

Öz


Bu çalışma, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği bir öğrenme ortamında, İngilizce sözcüklerin uzun süreli olarak bellekte tutulması için kullanılan 3 farklı stratejinin etkilerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, İran'ın Tahran Kenti'nde bulunan Kish Dil Enstitüsü'nde öğrenim gören 3 farklı sınıftaki 65 bayan öğrenci, gelişigüzel seçilerek, anahtar sözcük, bağlam ve sözcük listesi olmak üzere 3 farklı teknik ile kelime öğretimine maruz bırakılmışlardır. Öğretilecek sözcükler öğrencilere daha önceden sunularak, onların bu sözcükleri  önceden  bilmediklerinden emin olunmuştur.  Bu çalışmanın uygulama aşaması 2 oturumda tamamlanmıştır. Uygulamadan bir hafta sonra  kullanılan tekniklerin yeni öğrenilen sözcüklerin bellekte tutulması üzerinde etkilerini saptamak amacıyla  ipuçlu hatırlama ve  sözcükhatırlaması şeklinde 2 aşamalı bir test uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki sözcükleri anahtar sözcük tekniğini ile öğrenen grup her iki aşamada da diğer gruplardan daha iyi sonuçlar sergilemiştir. Diğer iki teknik arasında da istatistiksel açıdan önemli olabilecek farklar bulunmamıştır

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.