Pencap Devlet Üniversitelerindeki Fakülte Yönetim Uygulamaları: Üst Düzey Yöneticiler Tarafından Benimsenen Plan Ve Stratejiler

Abida Nasreen, Munawar S. Mirza
1.835 693

Öz


Bu çalışma, fakülte yönetim uygulamalarıyla ilgili konuları araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiş olup, Pakistan'ın Pencap Eyaleti'ndeki devlet üniversitelerinin üst düzey yöneticilerince benimsenmiş olan mevcut stratejiler ve geleceğe dönük planlamalara özel atıfta bulunmaktadır. On üniversitenin rektör yardımcıları, sicil amirleri ve HRM alanında uzman yöneticileri çalışmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Araştırma yöntemlerinden biri olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın ana amaçları ise HR planlama sürecini çözümlemek ve üniversite lider grubunca işlevsel stratejileri etkili biçimde uygulamak için benimsenen politikaları tespit etmek şeklinde özetlenebilir. Toplanan veriler nitel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Bilgi kümesini organize etmek, özetlemek ve yorumlamak amacına yönelik olarak sentezlenmiş tanımlamalar kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına dayanılarak, hem eski hem de yeni üniversitelerin büyüme evresinde oldukları ve bu büyümenin getirdiği talep ve gereksinimleri karşılamaya dönük sorun ve karmaşa ile yüzleştikleri sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler


Yönetim, fakülte, üniversite öğretim elemanları, idari kadro, fakülte yönetimi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Brown, P. and Lauder, H. (1996). Education, globalization, and economic development. Journal of education and policy: Vol II, No I, 1-25

Gomez.M, Louis R. Balkin, David B. Cardy, Robert L.(2001). Managing Human Resources. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Govt. of Pakistan (1959). Report of the commission on national education. Karachi: Ministry of education. Manager of publications.

Govt. of Pakistan (2010). national educational policy 1998-2010. Ministry of education.

Higher education commission (2005). Hand book on Universities/ Institutes of Pakistan. Islamabad: higher education commission.

Higher Education Commission (2007) Islamabad: Retrieved February 14, 2005 from http://www.hec.gov.pk/new1/htmls/collunilist.htm.

Higher Education Commission (2012). Statistics on higher education, http://www.hec /Number%20of%20Universities DAIs%20in%20Pakistan%20(1947%20to %202004-05).htm /Statistics

Ivancevich, J. M. (2001). Human Resource Management. Boston: McGraw- Hill/ Irwin

Medium Term Development Framework 2005 (MTDF), Higher education commission, http://hec.gov.pk/InsideHEC/Documents/MTDF%202011- 15%20FINAL.pdf February 14, 2005 from

Medium Term Development Framework 2011 - 15 (MTDF), Higher education commission, http://hec.gov.pk/InsideHEC/Documents/MTDF%202011- 15%20FINAL.pdf February 02, 2005 from

Annual Report 2009-10, Higher education commission, Retrieved may 02, 2011 from http://beta.hec.gov.pk/MediaPublication/NewsViews/PublishingImages /Annual%20Report%20for%20Uploading/Annual%20Report%20for% 20Uploading.html

Rebore, R. W. (1987). Personnel Administration in education, 2nd ed. Englewood cliffs: Prentice-Hall, Inc.

Siddiqui, S. (2007). Rethinking Education in Pakistan: Perceptions, Practices,and Possibilities. Karachi: Paramount Publishing

Sinha,A.K.P.(2004). Human Excellence in Organizations. New Delhi: UBS Publishers Pvt. Ltd.

Smith, L. (2002). Higher Education. Retrieved on March 25, 2003 from http://www.acenet.fau.edu/ade5185/lsmith/

Warner, D. and Crosthwaite, E. (1995). Human resource management in higher and further education. Buckingham: The society for research into higher education & Open University press.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.