Meslektaş Koçluğunun Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Üzerindeki Etkileri

Fadime Yalçın Arslan, Gülden İlin
2.491 1.148

Öz


Bu çalışma, meslektaş koçluğunun Üniversite düzeyinde İngilizce Öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri üzerinde olası etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Konuyla ilgili bilgi almak için, altı İngilizce öğretmeniyle yarı yapılandırılmış bir röportaj yapıldı. İlgili literatürden alınan fikirler ve röportajdan alınan veriyle oluşturulan 21 maddeli bir kontrol listesi kullanıldı. Daha sonra çalışmaya katılan her öğretmenin birer saatlik dersi kaydedildi ve hazırlanan kontrol listesi temel alınarak her öğretmen bir meslektaşının dersini gözlemlemeye davet edildi. Videoları izledikten sonra, öğretmenler birbirlerine dönüt verdiler. Üç hafta sonra, aynı kontrol listesiyle aynı prosedür izlendi. Her katılımcı öğretmenin uyguladığı birinci ve ikinci dersleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını öğrenmek için iki listeden alınan sonuçlar benzerlikleri ve farklılıkları açısından kıyaslandı. Daha sonra üçleme amacıyla öğretmenlerle röportajlar yapıldı. Sonuçlar, katılımcıların da çalışmanın sonunda önerdikleri gibi, meslektaş koçluğunun, özellikle daha uzun vadelerde uygulandığında, öğretmenlerin öğretmenlik uygulamalarını geliştirmede etkili bir model olarak kullanılabileceğini ortaya çıkardı.

Anahtar kelimeler


Meslektaş koçluğu, sınıf yönetimi, öğretmen

Tam metin:

PDF


Referanslar


Atay,D.(2006).Teachers' Professional development: partnerships in research. The Electronic Journal for English as a Second Language, 10 (2).

Ellis, J.L. (1996).Increasing faculty collaboration through peer coaching: Conditions and consequences Retrieved from Pro-Quest Dissertations & Theses.

Goker, S.D.(2006).Impact of peer coaching on self-efficacy and instructional skills in TEFL teacher education. System, 34, 239-254.

Guiney, E. (2001). Coaching isn't just for athletes: the role of the teacher. Phi Delta Kappan, 82(10), 740-74.Retrieved from http://pdkintl.org/ka ppan/k0106gui.htm.

Hasbrouck, J.E.(1997).Mediated peer coaching for training pre-service teachers. The Journal of Special Education, 31(2), 251-271.

Hudson, P., Miller, S., Salzberg, C.,&Morgan, R. (1994).The role of peer coaching in teacher education programs. Teacher Education and Special Education, 17(4), 224-235.

Huston, T. and Weaver,C. L. (2008).Peer coaching: professional development for experienced faculty. Innov High Educ, 33, 5-20.

Kohut.G, Burnap,C. and Yon, M., (2007). Peer observation of teaching: perceptions of the observer and the observed. College Teaching, 55(1), 19-25.

Lu, H.S.(2010).Research on peer coaching in pre-service teacher education – a review of literature. Teaching and Teacher Education, 26, 748–753. Matos, Belgica Nina.Peer coaching for improvement on learning and teaching.Retrieved from http://peercoachingpd.wikispaces.com/ Peer+Coaching+Mode

Morgan,R.,L.,Menlove,R.,Salzberg,C.,L.and Hudson,P.(1994).Effects of peer coaching on the acquisition of direct instruction skills by low performing pre-service teachers.Journal of Special Education, 28(1), 59MurphY, A.C. (2012). Peer coaching as an efficacy enhancing alternative to traditional teacher evaluation. PhD Thesis. Walden University.US. University of Alberta (2008). Peer Review-Classroom Observation. Edmonton, Canada University Teaching Service.Retrieved from http:// www.ualberta.ca/uts .

Pollara, J.(2012). Peer coaching: teachers as leaders, teachers as learners. Unpublished PhD Dissertation.The College of Saint Elizabeth.US. Retrieved from Pro-Quest Dissertations & Theses.

Richardson, V. & Placier, P. (2001) Teacher change, in: V. Richardson (Ed.) Handbook of research on teaching In Zwart, R.C, T. Wubbels, T. C., Bergen, M.,and Bolhuis, S.(2007). Experienced teacher learning within the context of reciprocal peer coaching.Teachers and Teaching: theory and practice,13(2).165–187.

Robbins, P.(1991) How to plan and implement a peer coaching program. Alexandria, VA:ASCD. Retrieved from http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED 33 7881 .

Zwart,R.C, T. Wubbels, T. C., Bergen, M.,and Bolhuis,S.(2007).Experienced teacher learning within the context of reciprocal peer coaching. Teachers and Teaching: theory and practice,13(2),165–187.

Zwart,R.C, Wubbels, Th, Bolhuis, S. and Bergen, Th, C.M. (2008). Teacher learning through reciprocal peer coaching: an analysis of activity sequences, Teaching and Teacher Education, 24, 982–1002.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.