Okuma Kültürüne Katkıları Bakımından Türkçe Ders Kitaplarının Resimlemeleri (İllüstrasyonları)

Özay Karadağ
3.463 1.459

Öz


Bir toplumda okuma kültürünün en önemli göstergesi, okumanın gündelik yaşamın pratikleri arasında yer almasıdır. Eğitim-öğretim sürecinde edinilen okuma becerisinin gündelik yaşamın pratikleri arasına girmesi, kişinin okuma alışkanlığına işaret eder. Çocukların okuma alışkanlığı kazanma ihtimalleri çevrelerinde oluşan okuma kültürünün zenginliği ile doğru orantılıdır. Birçok başka değişkenle birlikte, çocukların çevrelerinde okuma görüntüleri ile karşılaşmaları, aileleri ya da çevredeki diğer kişilerin okuma yaşantılarını paylaşmaları okuma alışkanlığı kazanmalarında önemli rol oynar. Türkçe ders kitaplarındaki resimlemeler (illüstrasyon), metinlere bağlı olarak, gündelik yaşamın birçok farklı yönünü yansıtmaktadır. Metnin anlaşılması bakımından önem taşıyan görsellerin okuma kültürünü destekleyecek nitelikte hazırlanması mümkündür. Ancak, Türkçe ders kitaplarının resimlemelerinde dikkat çeken nokta, farklı yaşam alanlarına ait okuma görüntülerinin sayısının son derece düşük olmasıdır. Bu çalışmanın amacı Türkçe ders kitaplarında yer alan görsellerin okuma kültürünü ne oranda desteklediğini ortaya koymak, öğrencilerde okuma alışkanlığını geliştirmek için Türkçe ders kitaplarının niteliklerini tartışmaktır.

Anahtar kelimeler


Türkçe ders kitabı, illüstrasyon, okuma kültürü, okuma alışkanlığı, gündelik yaşam.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Esgin, A. (2012). Gündelik yaşamın sosyolojik anlamları. Sosyologca, 4 (TemmuzAralık), 97-106.

Doiron, R.  Asselin, M. (2011). Promoting a culture for reading in a diverse world. International Federation of Library Associations and Institutions, 37(2), 109–117.

Hayes, D. A.  Reeadence, J. E. (1983). Transfer of learning from illustrationdependent text. The Journal of Educational Research, 76(4), 245-248. Manguel, A. (2004). Okumanın tarihi. İstanbul: YKY

Millî Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2012a). İlköğretim Türkçe ders kitabı 6. (Editör: Kemalettin Deniz). Ankara: MEB Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2012b). İlköğretim Türkçe ders kitabı 7. (Editör: Kemalettin Deniz) Ankara: MEB Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2012c). İlköğretim Türkçe ders kitabı 8. (Editör: Murat Özbay) Ankara: MEB Yayınları.

Smith, K.U. (1960). The scientifiic principles of textbook design and illustration. Audio Visual Communication Review, 8(1), 27-49.

Ungan, S. (2008). Okuma alışkanlığımızın kültürel altyapısı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1):218-228.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.