Exploring 'The Brain is Wider Than the Sky' by Emily Dickinson Through Task-Based Learning in EFL Classes / Emily Dickinson'un 'The Brain is Wider Than the Sky' Adlı Eserinin Yabancı Dil Öğretimi Sınıflarında Görev Tabanlı Öğretim ile Açımlaması

Kadim ÖZTÜRK
1.800 821

Öz


Yabancı dil olarak İngilizce öğretimi dünya çapında çok geniş bir sahada gerçekleşmektedir. Başarılı sınıf uygulamaları farklı dilbilim teorileri, sınıf içi öğretim teknikleri ve farklı metodik yaklaşımlar konusunda yetkin öğretmenler tarafından öğrenciyi üretken olmaya sevk eden bağlamlar sayesinde gerçekleşmektedir (Chastain, 1988). Ancak, ana sorun bu öğretmenlerin iletişimsel aktiviteleri derslerine dahil etmeleri konusunda ortaya çıkmaktadır. Yabancı dil öğretmenlerinin gerekli sınıf içi uygulamaları derslerinde uygulamadan öğrencilerinden hedef dilde iletişim gerçekleştirmelerini bekleyemeyecekleri için, öğrencileri yabancı dil sınıflarında kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alacakları ve aktif katılımı gerçekleştirecekleri rollere yöneltilmeleri hayati önem taşımaktadır. Yabancı dil öğrencilerini dil öğrenim süreçlerine tamamen dahil etmek için edebiyatı, hatta spesifik olarak şiiri yabancı dil derslerine dahil etmek yabancı dil öğretmenleri ve öğrencilerini şiirlerin analiz, yorumlama ve hatta çalışılacak şiirlerin seçimi konusunda dahi ortaklaşa çalışacakları bir sürece yönlendireceği için çok faydalı bir girişimdir. Geleneksel sunu, tekrar ve üretimi dikte eden dil öğretim yöntemlerine karşı birçok avantajı bulunan görev tabanlı öğrenme yaklaşımıyla öğrenciler süreç boyunca dil kontrolü konusunda daha özgür olacakları için dile ait kısıtlı bir maddeyi izole edip, onu tekrar etmek yerine öğrendikleri tüm dilsel kaynaklarını kullanabileceklerdir. Bu çalışma orta seviye İngilizce bilen yabancı dil öğrencilerinin dili kendi hayatlarıyla ilişkilendirip kullanabilmeleri amacıyla Emily Dickinson’un ‘The Brain is Wider than the Sky’ adlı şiirinin görev tabanlı öğrenme yaklaşımının aşamalarıyla analizine odaklanmaktadır. Araştırma, görev tabanlı öğrenme yaklaşımının safhalarıyla öğrencilerin görevleri tamamlamak, gerçekçi bir bağlam sağlamak ve tüm dilsel kaynaklarını kullanabilmeleri amacıyla yabancı dil sınıflarında şiir kullanımı konusunu irdelemektedir. Örnek bir ders planı da sunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Dil sınıflarında şiir kullanımı, görev tabanlı öğrenme yaklaşımı, iletişimsel aktiviteler.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ainy, S. (2008). Poetry in the Language Classroom to Assist in Development of Speaking Skill. Retrived from http://www.esljournal.org/289047413.html. Access Date: 10, 24 th October, 2013.

Breen, M. (1998). Navigating the discourse: On what is learned in the language classroom. In W. Renandya and G. Jacobs (Eds.), Learners and language learning. Singapore: SEAMEO Regional Language Centre.

Breen, M. (1987) Contemporary paradigms in syllabus design. Language Teaching 3: 157–74.

Chastain, K. (1988). Developing second-language skills: theory and practice (3. ed.). San Diego [u.a.: Harcourt Brace Jovanovich.

Dornyei, Z. (2001). Motivational strategies in the classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Ellis, R. (2004). Task-based language learning and teaching ([Repr.] ed.). Oxford [u.a.: Oxford Univ. Press.

Ellis, R. (2000). Task-based research and language pedagogy. Language teaching research, 4(3), 193-220.

Estaire, S. & Zanon, J. (1994). Planning Classwork: A Task-based Approach. Oxford: Macmillan Heinemann.

Foster, P. (1999). Task-based learning and pedagogy. ELT Journal, 53(1), 69-70. Goodwyn, A. and Findlay, K. (1999) The Cox Models Revisited: English Teachers Views of their Subjects and of the National Curriculum. English in Education. Vol. 33, No.2, Summer, NATE Sheffield: 19-31.

Lightbown, P. M., & Spada, N. (1993). How languages are learned. Oxford: Oxford Univ. Press.

Littlewood, W. (2004). The task-based approach: Some questions and suggestions. ELT journal, 58(4), 319-326.

Long, M. H., & Porter, P. A. (1985). Group work, interlanguage talk, and second language acquisition. TESOL quarterly, 19(2), 207-228.

Maley, A. and Duff, A. (1989) The Inward Ear: Poetry in the Language Classroom: Cambridge Handbooks for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press: Introduction, 6-12.

McRae, J. (1991) Literature with a Small "l". London: McMillan Publishers Limited.

Nunan, D. (2004). Task-based language teaching. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Prabhu, N. S. (1987). Second language pedagogy. Oxford [Oxfordshire: Oxford University Press.

Skehan, P. (1998a). A cognitive approach to language learning. Oxford: Oxford University Press.

Skehan, P. (1998b). Task-based instruction. Annual Review of Applied Linguistics 18: 268–86.

Widdowson, H. G. (1989). The significance of poetry. In Butler C.S, Cardwell, R. A. and Channell, J. (eds.). Language and Literature theory and Practice. University of Nottingham Monographs in the Humanities: VI, Pp. 51-6

Willis, J. (1996). A framework for task-based learning. London: Longman.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.