A teaching tool for classroom teachers: Interactive word walls and word walls activities / Sınıf öğretmenleri için bir öğretim aracı: etkileşimli kelime duvarı ve etkinlikleri

Mustafa KOCAARSLAN, Ahmet YAMAÇ
2.659 868

Öz


Sınıf duvarlarının kelimelerle canlandırıldığı “Etkileşimli Kelime Duvarları” ilkokul düzeyinde yaygın kullanılan uygulamalardan biridir. Dil öğretimi derslerinde, kelime hazinesini zenginleştirme, okuma akıcılığı ve kelime tanıma düzeyini artırma, yazma becerilerini geliştirme amacıyla bir öğretim aracı olarak  kullanılmaktadır. Yalnızca dil dersleri ve ilkokul düzeyinde kalmayıp üst kademelerde fen, matematik ve sosyal bilgiler gibi çeşitli derslerde kelime ve kavram öğretiminde de uygulanmaktadır. Yurt dışında yapılan çeşitli araştırmalar etkileşimli kelime duvarlarına ilginin giderek artığını göstermekle birlikte ülkemizde henüz bu konuda bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı etkileşimli kelime duvarlarının bir öğretim aracı olarak sınıfta nasıl ve hangi amaçlarla kullanılabileceği hakkında bilgi vermek, ilkokul düzeyinde uygulamaya yönelik etkinlikler sunmak ve yapılmış çeşitli çalışmalarla kelime duvarları hakkında araştırmacılara ve öğretmenlere ışık tutmaktır. 


Anahtar kelimeler


Etkileşimli kelime duvarları, kelime hazinesi, okuma-yazma öğretimi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Antonacci, P. A, & O’Callaghan C. M.. (2011). Promoting literacy development. 50 research-based strategies for K-8 learners. California: SAGE Publications, Inc.

Baumann, J.,Ware, W., & Edwards, E. (2007). “Bumping into spicy, tasty words that catch your tongue”: A formative experiment on vocabulary instruction. The Reading Teacher, 61, 108-122.

Biemiller, A. (2003). Vocabulary: Needed if more children are to read well. Reading Psychology, 24(3-4), 323-335.

Brabham, E. G. & Villaume, S. K. (2001). Building walls of words. The Reading Teacher, 54(7), 700-702.

Buckowiecki, E.M. (2006). Vocabulary instruction: Advice to new teachers. New England Association Journal, (42)2, 29-40.

Callella, T. (2001). Making your Word Wall more interactive. Huntington Woods, MI: Creative Writing Press, Inc.

Coskie, T. L., & Davis, K. J. (2009) Word wall work: Supporting science talk. Science and Children, 46(8), 56-58.

Cronsberry, J. (2004). Word walls: a support for literacy in secondary school classrooms. curriculum.org/storage/108/1278503618wordwalls.pdf adresinden 08.08.2013 tarihinde indirilmiştir.

Cunningham, P. (2000). Phonic they use: Words for reading and writing (3rd ed.). New York: Longman-Addison Wesley.

Graves, M.F. (2006). Vocabulary book: Learning and instruction. New York: Teachers College Press.

Harmon, J. M.,Wood, K. D., Hendrick, W. B., Vintinner, J., & Willeford, T. (2009). Interactive word walls: More than just reading the writing on walls. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 52, 389-408.

Harmon, J.,Wood, K., & Kiser, K. (2009). Promoting vocabulary learning with the interactive word wall. Middle School Journal, 40(3), 58-63.

Henrichs, E.L.(2011). Interactive word walls and student perceptions of vocabulary. (Master’s Thesis, Texas State University).Retrieved from https://digital.library.txstate.edu/handle/10877/2473

Hilden, K. & Jones, J. (2012). Classroom word walls: is yours a tool or a decoration? Reading Today, 29(4), 9-11.

Jackson, J. & Narvaez, R. (2013). Interactive word walls: Create a tool to increase science vocabulary in five easy steps. Science and Children, 51 (1), 42-49.

Jackson, J., Tripp, S., & Cox, K. (2011). Interactive word walls. Science Scope, 35(3), 45-49.

Jackson, J.K. (2014). Interactive, conceptual word walls: Transforming content vocabulary instruction one word at a time. International Research in Education, 2(1), 2014.

Jasmine, J. & Schiesl, P. (2009). The effects of word walls and word wall activities on the reading fluency of first grade students. Reading Horizons, 49(4), 301- 313.

Kent, M.A.(2006). The effect of systematic word wall instruction on the literacy

achievement of first grade students. (Unpublished Dissertation). Retrieved

from ProQuest Dissertations and Thesis database. (UMI No. 30558)

May, B.(2004).Will using a classroom Word Wall help students successfully learn high frequency words? Winona State University Anthology of K-12 Language Arts Action Research. (ERIC document Reproduction Service ED494233).

McIntyre, E., Hulan, N., & Layne, V. (2011). Reading instruction for diverse classrooms: Research-based, culturally responsive practice. Guilford Press.

Nagy, W. E. (2005). Why vocabulary instruction needs to be long-term and comprehensive. In E. Hiebert and M. Kamil (Eds.). Bringing scientific research to practice: Vocabulary (pp. 27-44). Mahwah, NJ: Erlbaum.

National Reading Panel (2000). Teaching children to read: An evidence-based assessment of scientific research literature on reading and its implications for reading instruction. Bethesda, MD: National Institutes of Health.

Pikulski, J. J. & Templeton, S. (2004), Teaching and Developing Vocabulary: Key to Long-Term www.eduplace.com/marketing/nc/pdf/author_pages.pdf Reading Success. Retrieved from http:

Pinnell, G. S., & Fountas, I. C. (1998). Word matters: Teaching phonics and spelling in the reading/writing classroom. Portsmouth, NH: Heinemann.

Southerland, L. (2011). The effects of using ınteractive word walls to teach

vocabulary to middle school students(Dissertation). Retrieved from ProQuest

Dissertations and Thesis database. (UMI No.30091)

Stahl, S., & Nagy, W. (2006). Teaching word meanings. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Tompkins, G. (2005). Language arts: Patterns of practice (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Walton, R. E. (2000). Perceptions, knowledge and use of word walls among first graders. (ERIC Document Reproduction Service No. ED468084).

Yates, P.,Cuthrell, K., & Rose, M. (2011). Out of the room and into the hall: Making content word walls work. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies Issues and ideas, 84(1), 31-36.

Yıldırım, K., Yıldız, M. & Ateş, S. (2011). Kelime bilgisi okuduğunu anlamanın anlamlı bir yordayıcısı mıdır ve yordama gücü metin türlerine göre farklılaşmakta mıdır? Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler Educational Sciences: Theory & Practice, 11(3), 1531-1547.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.