Technology policies in education: Turkey and several other countries / Eğitimde teknoloji politikaları: Türkiye ve bazı ülkeler

Ahmet TEKİN, Ebru POLAT
3.437 1.160

Öz


Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması, eğitimde olumlu etkilere sahip olması, eğitim-öğretim sürecinde bilişim teknolojilerinin kullanılmasını sağlamıştır. Ülkeler ise çağın gereksinimlerini karşılayacak biçimde eğitim kurumlarını sürekli güncellemek zorundadır. Bu gereksinimlerin bir sonucu olarak eğitimde teknoloji politikaları geliştirilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de ve bazı yabancı ülkelerde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi planlanan teknoloji politikaları incelenerek bir durum analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin son teknolojilerle eğitim alması, eğitimde fırsat eşitliği, bilişim teknolojilerinin etkin bir şekilde eğitimde kullanılması, eğitime maksimum düzeyde bilişim teknoloji cihazlarının entegrasyonunun sağlanması geliştirilen projelerin amaçları arasında yer almaktadır. Proje tanıtımlarını yapılması için genel olarak web sitesi hazırlanmıştır. Teknoloji politikalarıyla öğrencilere diz üstü bilgisayar veya tablet bilgisayar verilmiştir. Eğitimde teknolojinin etkin kullanılması amacıyla çeşitli eğitimler düzenlenmektedir. Gerçekleştirilen araştırmada, ülkelerin geliştirdikleri eğitimde teknoloji politikalarıyla eğitim kurumlarına sağlanan donanım ve yazılım birimlerinin sürdürülebilirlikleri net bir biçimde belirtilmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


Teknoloji politikaları, eğitimde teknoloji

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akgün, E., Yılmaz, E. O. ve Seferoğlu, S.S. (2011, Şubat). Vizyon 2023 Strateji Belgesi ve Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Akademik Bilişim Konferansı, İnönü Üniversitesi, Malatya. (http://ab.org.tr/ab11/liste.html).

Akıncı, A., Seferoğlu, S.S. (2010). Bilişim Şuraları, Teknoloji Politikaları ve Eğitim. Akademik Bilişim Konferansı, Muğla Üniversitesi, Muğla.

Alkan, T., Bilici, A., Akdur, T.E.,Temizhan, O. ve Çiçek, H. (2011). Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi. 5th International Computer&Instructional Technologies Symposium, s.370-375, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Bilici, A., Akdur, T. E., Yıldızbaşı, A., Özel, E., Kaya, H. (2013). Teknolojinin Eğitim Alanında Uygulanmasında Öğretmen Eğitimine Yönelik Stratejiler, Bir Karşılaştırma; Finlandiya-Türkiye. The Special Issue on Computer and Instructional Technologies, Vol 10 (2013).

Dağhan, G., Kalaycı, E., Seferoğlu, S.S., (2011), "Milli Eğitim Şuralarındaki Teknoloji Politikalarının İncelenmesi". Akademik Bilişim Konferansı, İnönü Üniversitesi, Malatya. (http://ab.org.tr/ab11/liste.html).

Digital Education Revolution, http://aictec.edu.au/priorities/digital-educationrevolution-der/.(Erişim Tarihi: Aralık 2013).

DPT, (Onuncu Kalkınma Planı) http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/view/15089/Onuncu_Kalkınma_Planı.pdf. (Erişim Tarihi:Aralık, 2013)

Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi (22. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

"Malezya’nın FATİH Projesi ve biz…" http://www.egitimdeteknoloji.com/malezyanin-fatih-projesi-ve-biz/. (Erişim Tarihi: Aralık, 2013)

Magellan Project,(2013). http://download.microsoft.com/download/B/B/3/BB39CA9C-79B8-49A7B867-824B8C6C6298/TheMagellanProject.pdf (Erişim Tarihi: Aralık 2013). MEB, (2012), Milli Eğitim Bakanlığı. http://www.meb.gov.tr. (Erişim Tarihi: Ocak, 2012).

Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği, (1995). http://mevzuat.meb.gov.tr/html/22398_0.html. (Erişim Tarihi:Aralık, 2013)

Millî Eğitim Şûrası, (2006). http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_06/06021327_17_sura.pdf. (Erişim Tarihi:Aralık, 2013).

Millî Eğitim Şûrası, (2010). http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_06/27014218_18_sura.pdf. (Erişim Tarihi:Aralık, 2013).

National Plan for Educational Use of Information and Communications Technology, (2010). http://www.edu.fi/download/135308_TVT_opetuskayton_suunnitelma_Eng.pdf (Erişim Tarihi: Aralık 2013).

Odabaşı, F., Kuzu, A. ve Uluuysal, B. (2011). FATİH Projesinin Türkiye'deki Yaşam Boyu Öğrenme Politikalarına Getirebileceği Katkılar, 5th International Computer&Instructional Technologies Symposium, 360-365. Fırat Üniversitesi, Elazığ

Project Mobiluck, (2013).http://www.slideshare.net/AkiPuustinen/bett2013-mobiluckfinlandjs-1-16340614. (Erişim Tarihi: Aralık, 2013).

Preliminary Report Malaysia Education Blueprint, (2013) http://www.moe.gov.my/userfiles/file/PPP/Preliminary-Blueprint-Eng.pdf (Erişim Tarihi: Aralık, 2013).

Seferoğlu, S.S. (Şubat-2009). İlköğretim Okullarında Teknoloji Kullanımı ve Yöneticilerin Bakış Açıları, Akademik Bilişim Konferansı, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa (http://ab.org.tr/ab09/bildiri/).

Tablets in the classroom, (2013). http://www.goodnewsfinland.com/archive/themes/educationtechnology/tablets-in-the-classroom/ (Erişim Tarihi: Aralık, 2013).

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), (2004), Ulusal bilim ve teknoloji politikaları: 2003-2023 Strateji Belgesi. http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//vizyon2023/Vizyon2023_Strat eji_Belgesi.pdf. (Erişim tarihi: Aralık 2013).

Türkiye Bilişim Şurası (2002). Bilgi toplumuna doğru: Türkiye 1. bilişim şurası sonuç raporu. Türkiye Bilişim Şurası, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. Ankara.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.