Using word processor as a tool to enhance the teaching of writing in a Turkish EFL context: An action research / Türk EFL bağlamında yazma öğretimini iyileştirme aracı olarak kelime işlemci kullanımı: Bir eylem araştırması

Cevdet YILMAZ, Kemal ERKOL
2.670 1.298

Öz


Bu çalışma İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin kompozisyon yazma konusundaki performanslarını değerlendirmede geleneksel kağıt kaleme karşın kelime işlemci kullanımının etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Bir eylem araştırması olarak, çalışmanın ana amacı kelime işlemci programlarının beraberinde getirdiği değişiklikleri tanımlamaktır. Çalışmanın örneklemi iki gruptan oluşmaktadır. Deney grubu çalışmalarını kelime işlemci ile kontrol grubu ise çalışmalarını el yazısı metodu ile yapmıştır. Hata kontrolü, dilbilgisi kontrolü, kelime sayısı belirleme gibi bilgisayar temelli aktiviteler deney grubundaki öğrencilerinin yazılarını desteklemiştir. Deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundakilerden daha başarılı oldukları ve kelime işlemci kullanımının elle yazmaya göre öğrencilerin performansını arttırmaya yardımcı olduğu bulunmuştur. Ayrıca anketten alınan sonuçlar öğrencilerinin kelime işlemci kullanımına karşı olumlu bir tutuma sahip olduğunu göstermektedir. Çalışmanın pedagojik etkileri olarak, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda yazma öğretiminde düzenlemeler yapmanın daha iyi sonuçlar elde edileceğini göstermektedir

Anahtar kelimeler


Yazma, eylem araştırması, kelime işlemci, yazma süreci

Tam metin:

PDF (English)


Referanslar


Akyel, A., & Kamisli, S. (1999). Word processing in the EFL classroom: effects on writing strategies, attitudes, and products. In M. C. Pennington (ed.), Writing in an electronic medium: research with language learners (pp. 27-60). Houston, TX: Athelstan.

AbuSeilek, A.F., (2006) The use of word processor for teaching writing to EFL learners in King Saud University. Journal of eductional Sciences and ıslamicstudies, 19, 1-15.

Brierley, B., & Kemble, I. (1991). Computers as a tool in language teaching. New York: Ellis Horwood.

Carr, W., & Kemmis, S. (1986). Becoming critical. education, knowledge and action research. Lewes: Falmer.

Cononelos, T., & Oliva, M. (1993). Using computer network to enhance foreign language/culture education. Foreign Language Annals, 26, 234-252.

Cohen, M., & Riel, M. (1989). The effect of distance audiences on students. American Educational Research Journal, 26(2), 143-159.

Cunningham, K. (2000). Integrating CALL into the Writing Curriculum. The Internet TESL Journal (http://iteslj.org/Articles/Cunningham-CALLWriting), 6 (5).

George, N., Bourret, R., & Nelson, R. (1992). Computer-aided writing: An emerging field. T.H.E. Journal (Technological Horizons in Education), 20(1), 73-80.

Gu, P. (2002). Effects of project-based CALL on Chinese EFL learners. Asian Journal of English Language Teaching, 12, 195-210.

Hedge, T. (2000). Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press.

Hulstijn, J. (2000). The use of computer technology in experimental studies of second language acquisition: A survey of some techniques and ongoing studies. Language Learning & Technology, 3(2), 32-43.

Jacobs, H. L., Zinkgraf, S.A., Wormouth, D.R., Hartfiel, V. F., & Hughey, J. B. (1981). Testing ESL composition: A practical approach. Rowely, MA: Newbury House.

Maybin , J. (1999). Teaching writing process or genre. In Bridley, S. (1999). (ed) Teaching English. New York: Open University press.

Neu, J., & Scarcella, R. (1991). Word Processing in the EFL Writing Classroom. In P. Dunkel (Ed.), Computer-assisted Language Learning and Testing: Research Issues and Practices. New York: Newbury House.

Nunan, D., & Bailey, K.M. (2009). Exploring second language classroom research. Boston: Heinle.

Nunan, D. (1999). Second language teaching and learning. Boston Massachusetts: Heinle&Heinle.

Nunan, D. (1992). Research methods in language learning. Cambridge, CUP.

Pennington, M. (1993). Exploring the potential of word processing for non-native writers. Journal of Computers and the Humanities, 27 (3), 149-163.

Raimes, A. (1983). Techniques in teaching writing. Oxford: Oxford University press.

Owston, R.D., Murphy, S., & Wideman, H.H. (1992). The effects of word processing on students' writing quality and revision strategies. Research in the Teaching of English, 26(3), 249-276.

Sommers, N. (1982). Responding to student writing. College Composition and Communication, 33, 148-156.

Ur, P. (1996). A course in language teaching: Practice and theory. Cambridge University Press

White, R., & Arndt, V. (1991). Process writing. Longman

Williamson, M. M., & Pence, P. (1989). Word processing and student writers. In B. K. Britton & S. M. Glynn (Eds.) (1989). Computer writing environments: Theory, research, and design. (pp.93-127). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Zamel, V. (1983). The composing processes of ESL students: Six case studies. TESOL Quarterly, 17, 165-87.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.