Turkish Police Academy Comprehensive Developmental Guidance Program Designing Process / Türk Polis Akademisi Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Tasarım Süreci

Serap NAZLI
1.543 464

Öz


Türk Polis Akademisi’nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetlerinin, geleneksel rehberlik modelinden gelişimsel rehberlik modeline geçişi için proje başlatılmıştır. 36 ay süren projede Polis Akademisinin iki eğitim kurumunun (Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Yozgat Polis Meslek Yüksekokulu) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Büro Amirliği’nde çalışma yapılmıştır.  Projenin amacı gelişimsel rehberlik modeli doğrultusunda, polis amir ve memurlarının yaşam kariyeri gelişimlerini desteklemek için Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı (KGRP) planlamak, tasarlamak, uygulamak, değerlendirmek ve güçlendirmektir. Bu çalışmanın amacı, Polis Akademisi için geliştirilen Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programının (KGRP) tasarım sürecini okuyucu ile paylaşmaktır. Bu makalede, üç yıllık proje sürecinde, KGRP'nin tasarım sürecinin beş aşamasında yapılan çalışmalar kısaca betimlenmiştir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Baker, D.B. (2002). Child saving and the emergence of vocational psychology. Journal of Vocational Behavior, 60, 374-381.

Doğan, S. (2001). Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri nasıl yapılandırılabilir? 6. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Kitapçığı. Ankara: Nobel Yayınları.

Erkan, S. (1995). Kapsamlı rehberlik programları. Milli Eğitim Dergisi. 128, 39-44.

Erkan, S. (2001). Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının hazırlanması. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Esbroeck, R.V. (2008). Career guidance in a global world. In J. A. Athanasau & R.V. Esbroeck (Ed), International Handbook of Career Guidance. Springer Science Business Media B.V.

Gysbers, N.C. (1997a). A model comprehensive guidance program. Editör N. C. Gysbers & P. Henderson, Comprehensive Guidance Programs That Work II. (pp.1-24). Greensboro, NC: ERIC/CASS publications.

Gysbers, N.C. (1997b). Developing and implementing comprehensive school guidance programs: Some key points to remember. In N. C. Gysbers & P. Henderson (Ed), Comprehensive Guidance Programs That Work Il ( pp.293-297). Greensboro, NC: ERIC/ CASS Publication.

Gysbers, N.C. (2001). School guidance and counseling in the 21st century: Remember the past into the future. Professional School Counseling, 5, 96-105.

Gysbers, N. C., Lapan, R. T., & Jones, B. A. (2000). School board policies for guidance and counseling: A call to action. Professional School Counseling, 3, 5, 349-355.

Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2012). Developing and managing your school guidance program, 4th ed. Alexandria, VA: ACA.

Korkut, F. (2004). Okul temelli önleyici rehberlik. Ankara: Anı Yayınevi.

Külahoğlu, Ş. (2001). Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının geliştirilmesi. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Lapan, R. T., Gysbers, N. C. & Sun, Y. (1997). The impact of more fully implemented guidance programs on the school experiences of high school students: A statewide evaluation study. Journal of Counseling & Development, 75, 292-302.

Lapan, R. T., Gysbers, N. C. & Patroski, G. (2001). Helping 7thgraders be safe and academically successful: A Statewide study of the impact of comprehensive guidance programs. Journal of Counseling & Development, 79, 320-330.

Lapan, R. T., Gysbers, N. C. & Kayson, M. (2007). Missouri school counselors benefit all students: How implementing comprehensive guidance programs improves academic achievement for all Missouri students. Jefferson City, MO: Missouri Department of Elementary and Secondary Education.

Miles, B.M. & Huberman, A.M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Second Edition, London, U.K.: Sage Publications.

Myrick, R.D. (2003). Developmental guidance and counseling: A practical approach (4th ed.). Minneapolis: Educational Media Corporation.

Nazlı, S. (2002). İlköğretimde gelişimsel rehberlik modeli. Ankara: MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi (EARGED) Yayınları.

Nazlı, S. (2003). Öğretmenlerin Kapsamlı/Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programlarını Algılamaları ve Değerlendirmeleri. BAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6,10, 131-146.

Nazlı, S. (2006). Comprehensive guidance and counselling programme practices in Turkey. Mediterranean Journal of Educational Studies, 11, 1, 83-101.

Nazlı, S. (2014). Kapsamlı gelişimsel rehberlik programları. 4. Baskı, Ankara: Anı yayınevi.

Nelson, D. E., Fox, D. G., Haslan, M., & Gardner, J. (2007). An evaluation of Utah’s comprehensive counseling and guidance program. Salt Lake City, UT: The Institute for Behavioral Research in Creativity.

Özyürek, R., Sanal, S.D., Çelikkıran, İ., Dincel, A. ve Gölcük, N. (2013). İzmir İli Bayraklı İlçesi Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı Uygulamaları.Elde edilme tarihi: 20 Şubat 2014. http://bayrakliram.meb.k12.tr/

Saviskas, M. L. (2008). Helping people choose jobs: A history of the guidance profession. International Handbook of Career Guidance. Ed. J. A. Athanasau & R. V. Esbroeck. Springer Science Business Media B.V.

Saviskas, M. L. (2008). Helping people choose jobs: A history of the guidance profession. In J. A. Athanasau & R. V. Esbroeck (Ed). Springer Science Business Media B.V.

Sink, C., & MacDonald, G. (1998). The status of comprehensive guidance and counseling in the United States. Professional School Counseling. 2, 2, 88-94.

Wittmer, J. (1993). Developmental school counseling: History, reconceptionalization, and implementation strategies. In Joe Wittmer (Ed), Managing your school counseling programs: K-12 developmental strategies (pp.2-11). Minneapolis, MN: Educational Media.

Yeşilyaprak, B. (2012). Eğitimde rehberlik hizmetleri gelişimsel yaklaşım. 20. Baskı, Ankara: Nobel Yay.

Yeşilyaprak, B. (2013). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı. 4. Baskı, Ankara: Pegem Yay.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.