Problems Confronted By Syrian Teachers Working at Temporary Education Centers (TECs)/Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) Görev Yapan Suriyeli Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar

Betül BALKAR, Sevilay ŞAHİN, Nur IŞIKLI BABAHAN
2.119 537

Öz


Bu araştırmanın amacı; Suriyeli öğretmenlerin ve Geçici Eğitim Merkezi (GEM) koordinatörlerinin;  GEM'lerde çalışan Suriyeli öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarına, eğitim-öğretim süreçlerinde karşılaştıkları zorluklara, çalışma koşullarına ve bu bağlamda GEM'lerin yönetim süreçlerinde karşılaşılan zorluklara ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, Gaziantep ilindeki GEM'lerde görev yapan 21 Suriyeli öğretmen ve 7 GEM koordinatöründen oluşmaktadır. Araştırma verileri odak grup görüşmeleri yoluyla toplanmış ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; Suriyeli öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçları sınıf yönetimi konusunda yoğunlaşmaktadır. Mesleki gelişimleri açısından Türk öğretmenlerle işbirliği yapmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Ücret yetersizliği ise, Suriyeli öğretmenlerin karşılaştıkları zorluklar arasında önemli bir yer tutmaktadır. Suriyeli öğretmenlerin mesleki gelişimleri bağlamında; Suriyeli öğretmenlerin yeterliklerinin tespitinde yaşanan zorluklar, Suriyeli öğretmenlerin çalışma ortamlarını aşırı disiplinli bulmaları ve bu konuda uyum güçlüğü yaşamaları, GEM'lerdeki yönetim süreçleri açısından problemli konular arasında yer almaktadır. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak; Suriyeli öğretmenlere sınıf yönetimi konusunda hizmetiçi eğitimler verilmesi, mesleki gelişimleri açısından Türk öğretmenlerle işbirliği yapabilecekleri ortamların sağlanması ve Suriyeli öğretmenlere Türkiye'deki okulların işleyişi ve yönetimsel süreçleri hakkında oryantasyon eğitimi verilmesi önerilmektedir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Block, K., Cross, S., Riggs, E., & Gibbs, L. (2014). Supporting schools to create an inclusive environment for refugee students. International Journal of Inclusive Education, 18(12), 1337-1355. DOI: 10.1080/13603116.2014.899636

Dorman, S. (2014). Educational needs assessment for urban Syrian refugees in Turkey. YUVA Association Report. 14 Nisan 2016 tarihinde https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7898 adresinden ulaşılmıştır.

Emin, M.N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Temel eğitim politikaları. Sayı 153, SETA. 14 Nisan 2016 tarihinde http://file.setav.org/Files/Pdf/20160309195808_turkiyedeki-suriyeli-cocuklarin-egitimi-pdf.pdf adresinden ulaşılmıştır.

Erdoğan, M.M. (2015). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal kabul ve uyum. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik (2016). 14 Nisan 2016 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20168375.pdf adresinden ulaşılmıştır.

Goulah, J. (2010). Conceptualizing environmental refugees in education: A transformative language-learning framework. Diaspora, Indigenous, and Minority Education, 4(3), 192-207. DOI: 10.1080/15595692.2010.490741

Hattam, R., & Every, D. (2010). Teaching in fractured classrooms: Refugee education, public culture, community and ethics. Race Ethnicity and Education, 13(4), 409-424. DOI: 10.1080/13613324.2010.488918

Kum, H., Menter, I., & Smyth, G. (2010). Changing the face of the Scottish teaching profession? The experiences of refugee teachers. Irish Educational Studies, 29(3), 321-338. http://dx.doi.org/10.1080/03323315.2010.498570

Mareng, C.D. (2010). Reflections on refugee students’ major perceptions of education in Kakuma Refugee Camp, Kenya. Intercultural Education, 21(5), 473-481. DOI: 10.1080/14675986.2010.521392

Matthews, J. (2008). Schooling and settlement: Refugee education in Australia. International Studies in Sociology of Education, 18(1), 31-45. DOI: 10.1080/09620210802195947

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü (2014). Yabancılara yönelik eğitim-öğretim hizmetleri genelgesi (2014/21). 14 Nisan 2016 tarihinde http://antalya.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02015212_yabanc.pdf adresinden ulaşılmıştır.

Seydi, A.R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 267-305.

Shepler, S., & Routh, S. (2012). Effects in post-conflict West Africa of teacher training for refugee women. Gender and Education, 24(4), 429-441. DOI: 10.1080/09540253.2012.674493

Şeker, B. D., & Sirkeci, I. (2015). Challenges for refugee children at school in Eastern Turkey. Economics and Sociology, 8(4), 122-133. DOI: 10.14254/2071-789X.2015/8-4/9

Tadesse, S. (2014). Parent involvement: Perceived encouragement and barriers to African refugee parent and teacher relationships. Childhood Education, 90(4), 298-305. DOI: 10.1080/00094056.2014.937275

Taylor, S., & Sidhu, R.K. (2012). Supporting refugee students in schools: What constitutes inclusive education? International Journal of Inclusive Education, 16(1), 39-56. DOI: 10.1080/13603110903560085

UNHCR (2016a). 3RP regional refugee & resilience plan 2016-2017, In response to the Syria crisis: Regional strategic overview. 14 Nisan 2016 tarihinde http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2015/12/3RP-Regional-Overview-2016-2017.pdf adresinden ulaşılmıştır.

UNHCR (2016b). Syria regional refugee response inter-agency information sharing portal. 14 Nisan 2016 tarihinde http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 adresinden ulaşılmıştır.

UNICEF (2015). Türkiye’deki Suriyeli çocuklar. 14 Nisan 2016 tarihinde http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/T%C3%BCrkiyedeki%20Suriyeli%20%C3%87ocuklar_Bilgi%20Notu%20Kasim%202015.pdf adresinden ulaşılmıştır.

Wahby, S., Ahmadzadeh, H., Çorabatır, M., Hashem, L., & Al Husseini, J. (2014). Ensuring quality education for young refugees from Syria (12-25 years): A mapping exercise. Refugee Studies Centre: Forced Migration Policy Note. Oxford Department of International Development, University of Oxford.

Walick, C.M., & Sullivan, A.L. (2015). Educating Somali immigrant and refugee students: A review of cultural-historical issues and related psychoeducational supports. Journal of Applied School Psychology, 31(4), 347-368. DOI: 10.1080/15377903.2015.1056921
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.