Evaluation of Sixth Grade Student’s Views Regarding Elective Course Reading / Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerileri Seçmeli Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Mehmet GEDİZLİ, Mahmut ARPAĞ, Nihal BORA
1.565 298

Öz


Günlük hayatta okuma; iletişim kurma, zihinsel gelişimi sürdürme, anlama becerisini geliştirme gibi pek çok alanda önemli işlevler sürdürmektedir. Eğitim sürecinde de okuma, bütün alanlarda başarıyı etkileyen ön şartlardan biri konumundadır. Bu sebeple okuma eğitimi her dönemde önemini korumuştur.

Okuma; sadece sembollerin tanınma sürecini değil, sembollerin anlamlandırılması, çözümlenmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesi gibi süreçleri de kapsar. Bu nedenle okuma becerisinin geliştirilmesi gerekir. Okuma becerisinin geliştirilmesinde öğrenciler tek başına başarılı olamaz. Ailelerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve arkadaşların da öğrenciye destek vermesi gerekmektedir. Bu nedenle okuma becerisinin geliştirilmesi için eğitim sürecinin düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin ilgilerini dikkate alarak okuma çalışmalarının yapılması, ortamın okumaya uygun olarak ayarlanması ve aile ile iş birliği sağlanması okuma becerisinin gelişimini olumlu yünde etkiler. Bu çalışmada, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin Okuma Becerileri seçmeli dersine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.