Drama Technique In Teaching Pronouns In Turkish / Türkçe Zamirlerin Öğretiminde Drama Tekniği

Serkan TEKE, Mehmet GEDİZLİ
1.276 484

Öz


Bu araştırmanın amacı ortaokul 6. sınıflarda zamirler konusunda drama tekniğinin öğrenci başarısına etkisini belirlemektir. Uygulama Kastamonu ili Taşköprü ilçesi Seka Ortaokulu altıncı sınıf öğrencilerinden oluşan biri deney biri kontrol olmak üzere iki grupla yapılmıştır. Gruplar sekizer öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın nicel verileri iki gruba da uygulanan test sınavıyla nitel veriler ise deney grubu öğrencilerinin video kamera görüntüleri ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda drama tekniğinin düz anlatım yöntemine göre öğrencilerin zamirler konusundaki başarısını artırdığı ve öğrencilerin derse katılımını sağladığı belirlenmiştir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.