Cilt 10, Sayı 3 (2014)

July, 2014

İçindekiler

Generic File PDF
Chief Editor
Raising Awareness of Educational Philosophy: Learning and Education in Posthumanistic Philosophy / Eğitim Felsefesi ile İlgili Bir Farkindalik Çalişmasi: İnsancıl Ötesi Felsefede Öğrenme ve Eğitim PDF (English)
Levent UZUN
Student-Generated Tests and Their Impact on EFL Students' Learning of Grammar / Öğrencilerin Ürettiği Testler ve Onların Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenen Öğrencilerin Dilbilgisi Öğrenimi Üzerindeki Etkisi PDF (English)
Sasan BALEGHIZADEH, Zahra ZARGHAMI
Design of a Language Preparatory Program: A Case Study / Dil Hazırlık Okulu Tasarımı: Bir Örnek Çalışma PDF (English)
Enisa MEDE, Ayşe Semra AKYEL
Epistemological Beliefs of Prospective Music Teachers / Müzik Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları PDF
Jale DENİZ
Examining Pre-Service Teachers' Use And Acceptance of Information and Communication Technologies in Terms of Certain Variables / Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kabul ve Kullanımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK, Işıl KABAKÇI YURDAKUL
Determination of Attitudes of Preservice Teachers Towards Laboratory Practices / Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi PDF
Ramazan KARATAY, Fatih DOĞAN, Çavuş ŞAHİN
An Investigation of Factors Influencing Online Reading / Çevrimiçi Okumayı Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi PDF
Hasan Kağan KESKİN
Examination of the Text in 5th Grade Secondary School Turkish Text Books in Terms of Standards of Textuality / 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi PDF
Ahmet Zeki GÜVEN, Mazhar BAL, Sercan HALAT


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1304-9496