Cilt 10, Sayı 5 (2014)

Special Issue: Instructional Technologies & Teacher Education (November 2014)

İçindekiler

Generic file PDF (English)
Guest Editor: Abdullah KUZU
Preservice science teachers’ preparedness to use ICT in the classroom: A case of Turkey’s Mediterranean region / Fen bilgisi öğretmen adaylarının derslerinde BİT kullanmaya hazır-bulunma durumları: Akdeniz bölgesi örneği PDF
Serkan ŞENDAĞ
Developing a scale for competencies and perceptions of necessity about using practical tools for content development / Pratik içerik geliştirme teknolojilerini kullanma yeterlilikleri ve gereklilik algıları ölçeklerinin geçerlik güvenirlik çalışması PDF (English)
Esra EREN, Zeynep YURTSEVEN AVCI, Munise SEÇKİN KAPUCU
The content suggestions of information technologies and software course teacher candidates for nonrigid curriculum / Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmen adaylarının esnek programa yönelik içerik önerileri PDF
Derya ORHAN, Ozan FİLİZ, Adile Aşkım KURT
Examination of the anxiety levels and attitudes of the information technology pre-service teachers towards the teaching profession / Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile mesleki kaygılarının incelenmesi PDF
Fatma AKGÜN, Hasan ÖZGÜR
Integration of information and communication technologies into the teaching-learning process: Existing situation and trends in the literature / Araştırmalarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu konusunda var olan ... PDF
Büşra ÖZMEN, Yasemin KOÇAK USLUEL, Fatma Kübra ÇELEN
Technology policies in education: Turkey and several other countries / Eğitimde teknoloji politikaları: Türkiye ve bazı ülkeler PDF
Ahmet TEKİN, Ebru POLAT


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1304-9496