Cilt 11, Sayı 3 (2015)

July, 2015

Volume 11 issue 3, July 2015

İçindekiler

From the Editor-in-Chief PDF (English)
From the Editor-in-Chief
Jeneric File PDF (English)
Jeneric File
An overview of application measurement and evaluation in Turkish language and literature education / Türk dili ve edebiyatı eğitiminde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına genel bir bakış PDF
Ali GÖÇER
Analysis of the problem-based learning implementations: Students’ and tutors’ perceptions and actions / Probleme dayalı öğrenme uygulamalarının incelenmesi: Öğrenci ve akademisyenlerin algıları ve rolleri PDF (English)
Özlem ATEŞ, Ali ERYILMAZ
A teaching tool for classroom teachers: Interactive word walls and word walls activities / Sınıf öğretmenleri için bir öğretim aracı: etkileşimli kelime duvarı ve etkinlikleri PDF
Mustafa KOCAARSLAN, Ahmet YAMAÇ
The effects of vee diagrams, concept maps, diagnostic branched tree on attitudes to mathematics course and success / Vee diyagramı, tanılayıcı dallanmış ağaç, kavram haritalarının matematik dersine yönelik tutum ve başarıya etkileri PDF
Betül POLAT, Nuri DOĞAN
The effect of creativity drama on 4-5 aged of children’s developmental qualities / Yaratıcı dramanın 4-5 yaş çocuklarının gelişim özellikleri üzerindeki etkisi PDF
Erkan YAMAN, Miray ÖZÖZEN DANACI, Nuray ERAN
Exploring teachers’ experiences and practices in inclusive classrooms of model schools / Model okulların kaynaştırıcı sınıflarında öğretmenlerin uygulamaları ve deneyimlerinin araştırılması PDF (English)
Uzair Ul HASSAN, Mushtaque HUSSAIN, Iram PARVEEN, Joiciane DE SOUZA
The effect of individual and group argumentation on student academic achievement in force and movement issues / Kuvvet ve hareket konularında bireysel ve grupla argümantasyonun öğrencilerin akademik başarılarına etkisi PDF
Ramazan DEMİREL
An examination of preservice science teachers’ representational modality preferences during computer-supported knowledge organization /Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar destekli bilgi düzenleme sürecindeki gösterim türü tercihlerinin incelenmesi PDF
Bahadır NAMDAR
The relationship between EFL learners’ learning styles and their scores in audio and video-mediated L2 listening tests/İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin öğrenme biçimleri ile işitsel ve hem görsel hem işitsel dinleme testlerindeki puanl PDF (English)
Nazlınur GÖKTÜRK, Ayşe ALTAY
5th grade students’ attitudes toward social studies during the 4+4+4 educational system / 4+4+4 Kesintili zorunlu eğitim sisteminde 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları PDF
Emin KILINÇ, İlker DERE
The effect of mastery learning model supported with reflective thinking activities on medical students’ critical thinking skills/Yansıtıcı düşünme etkinlikleriyle destekli tam öğrenme modelinin tıp fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme düşünme beceri PDF
Şenel ELALDI, Çetin SEMERCİ
Middle school mathematics teachers' competencies in using information technology / Ortaokul matematik öğretmenlerinin bilişim teknolojileri yeterlilikleri PDF
Hasan ÇAKIR, Nezih ÖNAL
Evaluation of the thesis based on critical thinking skill in terms of critical writing criteria / Eleştirel düşünme becerisine yönelik yapılan tezlerin eleştirel yazma ölçütleri açısından değerlendirilmesi PDF
Ayşegül KARABAY
The reflections of a responsibility program prepared for primary school students: An action research / İlkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan bir sorumluluk programının yansımaları: Bir eylem araştırması PDF
Rukiye AYDOĞAN, Kerim GUNDOGDU


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1304-9496