Cilt 12, Sayı 2 (2016)

Special Issue on Science Education in memory of Prof. Dr. Eyüp Özdemir

Volume 12 issue 2 March (Special Issue)

İçindekiler

Tanıtmalar

From the Editor PDF
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL, Assist. Prof. Dr. Muzaffer ÖZDEMİR
Generic File PDF
Generic File
Challenges Encountered In The Teaching of Units in The Primary Science Course Curriculum Solution and Recommendations / İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki Ünitelerin Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri PDF
Betül TİMUR, Serkan TİMUR, Muzaffer ÖZDEMİR, Cansu ŞEN
Food Footprint In Daily Life: Opinions About The Consumption of Convenience Food / Gündelik Hayatta Gida Ayak İzi: Hazır Gıda Tüketimine Yönelik Görüşler PDF
Gökhan GÜVEN, İlker AYSEL
The Effects of Cartoons Prepared by Pre-Service Science Teachers on Academic Achievement And Anxiety Level / Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan Karikatürlerin Akademik Başarı ve Endişe Düzeyine Etkisi PDF
Ayşe Nesibe KÖKLÜKAYA, Ezgi GüVEN YILDIRIM, Mahmut SELVİ
Investigating Prospective Teachers’ Ability to Write Context-Based Problems / Öğretmen Adaylarının Bağlam Temelli Problem Yazabilme Becerilerinin Belirlenmesi PDF (English)
Neslihan ÜLTAY, Necla DÖNMEZ USTA
The Metacognitive Awarenesses of Pre-Service Secondary School Mathematics Teachers, Beliefs, Attitudes On Problem Solving, And Relationship Between Them / Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarinin Üst Biliş Farkındalıkları, Problem Çözmeye Yönelik İnançları PDF
Fatih BAŞ, Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI, Mehmet BEKDEMİR


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1304-9496