Cilt 12, Sayı 4 (2016)

July, 2016

Volume 12 issue 4, July 2016

İçindekiler

Tanıtmalar

From The Editor PDF (English)
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
Generic File PDF
Generic File
Comparison of Elementary Science and Mathematics Teacher Education Programs in Two State Universities In Michigan / Michigan’daki İki Üniversitenin İlköğretim Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması PDF
Feryal ALAYONT
Identification of The Physics Subjects That Are Liked/Disliked and Why These Subjects Are Liked/Disliked By Student Teachers / Öğretmen Adaylari Tarafindan Sevilen Ya Da Sevilmeyen Fizik Konularinin Ve Bu Konularinin Neden Sevildiğinin Ya Da Sevilmediğini PDF (English)
Serkan KAPUCU
An Analysis of Pre-Service Teachers' Opinions About The Feedback and Correction Process in The Preparation of Teaching Materials / Öğretmen Adaylarının Ders Materyali Hazırlamada Dönüt-Düzeltme Süreciyle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi PDF
Özlem KORAY, Bengisu KAYA, Canay PEKBAY
Determining Secondary Students’ Behavior Towards The Environment / Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Davranışlarının Belirlenmesi PDF
Ramazan DEMİREL
Development of The Flow State Scale in Mathematic Lesson / Matematik Dersinde Akış Durumu Ölçeğinin Geliştirilmesi PDF
Ali ERYILMAZ, Maarif MAMMADOV
Investigating Parental Involvement At Beginning of Elementary School / İlkokul Başlangıcında Velilerin Aile Katılım Düzeylerinin İncelenmesi PDF
Aysel ÇAĞDAŞ, Erdoğan ÖZEL, Ahmet Sami KONCA
The Perceptions of Students About The Concept of Function / Öğrencilerin Fonksiyon Kavramına İlişkin Algıları PDF
Melike ÖZÜDOĞRU
Universities From 1933 Reform to Today and Turkish Natıonal Education Councils Decisions / 1933 Yılı Reformundan Günümüze Üniversiteler ve Milli Eğitim Şûraları Kararları PDF
Sibel GÜVEN
The Study of The Perceptions of The Students Studying In The Department of Turkish Teaching In Çukurova University About The Term “Syrian Refugee”/ Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Suriyeli Mülteci Kavramına İlişkin PDF
Ömer Tuğrul KARA, Ali YİĞİT, Feyzullah AĞIRMAN
Self-Critical Friendship: A Self Study of a Pre-Service English Language Teacher Trainer in Turkey PDF
Belgin AYDIN
Türkçe Öğretmen Adaylarının Türkçe Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Algıları PDF
Çavuş ŞAHİN, Fevzi DEMİR


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1304-9496