Cilt 12, Sayı 5 (2016)

Special Issue on Turkish Language Education in memory of Prof. Dr. Kemal Yüce

Volume 12 issue 5 September (Special Issue)

İçindekiler

Tanıtmalar

From The Editor PDF
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
Generic File PDF
Generic File
A Critical Approach To Using Poetry In Turkish Education According To Reader Reception Aesthetic Theory And Semiotic / Alımlama Estetiği ve Gösterge Bilim Açısından Türkçe Eğitiminde Şiir Türünden Metinlerden Yararlanmaya Eleştirel Bir Yaklaşım PDF
Mehmet Ali BAHAR, Kemal YÜCE
The Use of Valence of Syrian Students Learning Turkish As a Foreign Language / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Durum Ekli Tamlayıcıları Kullanımı PDF
Metin DEMİRCİ, Mehmet Fatih DİNÇASLAN
Behavior Towards Improving Vocabulary Scale: The Study of Reliability and Validity / Türkçe Dersi Söz Varlığını Geliştirmeye Yönelik Tutum Ölçeği: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Görkem YAŞAR, Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL
Drama Technique In Teaching Pronouns In Turkish / Türkçe Zamirlerin Öğretiminde Drama Tekniği PDF
Serkan TEKE, Mehmet GEDİZLİ
Evaluation of Sixth Grade Student’s Views Regarding Elective Course Reading / Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerileri Seçmeli Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi PDF
Mehmet GEDİZLİ, Mahmut ARPAĞ, Nihal BORA
Views of High School Teachers on Learning and Teaching / Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Öğrenme ve Öğretme ile İlgili Görüşleri PDF
Suna ÇÖĞMEN, Asuman Seda SARACALOĞLU
Evaluating Primary School Turkish Program and Acquisition and Actıvıtıes in Turkish Text Books in Terms of Speaking Skill/İlköğretim Türkçe Programı İle Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Kazanım Ve Etkinliklerin Konuşma Becerisi Açısından Değerlendirilmesi PDF
Esma DUMANLI KADIZADE, Berfin ÖNDER
Necessity of Raising Turkish Language Teachers As a Foreign Language and Proposal For a Bachelor’s Degree / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Yetiştirmenin Gerekliliği ve Lisans Programı Önerisi PDF
Fatih KANA, Emrah BOYLU, Umut BAŞAR


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1304-9496