Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 3 (2015): July, 2015 Middle school mathematics teachers' competencies in using information technology / Ortaokul matematik öğretmenlerinin bilişim teknolojileri yeterlilikleri Öz   PDF
Hasan ÇAKIR, Nezih ÖNAL
 
Cilt 12, Sayı 1 (2016): January, 2016 Middle School Students’ Cognitive Structures About Global Warming And Ozone Layer Depletion/Ortaokul Öğrencilerinin Küresel Isınma ve Ozon Tabakasının İncelmesi Konularındaki Bilişsel Yapıları Öz   PDF
Fikri PEKEL, Özgecan TAŞTAN KIRIK
 
Cilt 4, Sayı 2 (2008): Temmuz Modernleşme Teorileri ve Postmodern Durum Öz   PDF
Betül TİMUR
 
Cilt 4, Sayı 1 (2008): Ocak MODÜLER ÖĞRETİM TASARIMININ FARKLI ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÖĞRENME KALICILIĞINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Sibel CENGİZHAN
 
Cilt 12, Sayı 5 (2016): Special Issue on Turkish Language Education in memory of Prof. Dr. Kemal Yüce Necessity of Raising Turkish Language Teachers As a Foreign Language and Proposal For a Bachelor’s Degree / Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Yetiştirmenin Gerekliliği ve Lisans Programı Önerisi Öz   PDF
Fatih KANA, Emrah BOYLU, Umut BAŞAR
 
Cilt 11, Sayı 1 (2015): January 2015 Nurturing the integration of technology in education / Eğitimde teknoloji entegrasyonu Öz   PDF (English)
Thomas G. RYAN, Gillian BAGLEY
 
Cilt 9, Sayı 4 (2013): Ekim Odak Tekniğin Ortaya Çıkmasında Etkili Olabilecek Bazı Faktörlerin Araştırılması: Başarı, Mantıksal Düşünme Yeteneği ve İşlem Tipi Sırası / Study of Some Factors Related to Focused Technique: Physics Achievement, Logical Thinking Skills and Task Sequence Öz   PDF
Burak Kağan Temiz, Ahmet Yavuz
 
Cilt 7, Sayı 2 (2011): Temmuz ÖĞRENCİLERİN DURUMLUK VE GENEL UMUT DÜZEYLERİNİ BELİRLERKEN CİNSİYET, ALGILANAN EBEVEYNLİK STİLİ VE YALNIZLIĞIN YORDAYICI GÜCÜ Öz   PDF
Mustafa TÜRKMEN, Aylin DEMİRLİ
 
Cilt 3, Sayı 2 (2007): Temmuz ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARISI İÇİN ÖNEMLİ ÖNGEREKLİLİKLER Öz   PDF
Joakim SAMUELSSON, Kjell GRANSTRÖM
 
Cilt 8, Sayı 1 (2012): Ocak (ÖĞRENCİYE BAĞLI BAZI DEĞİŞKENLERİN VE BAĞLAYICI SÖZCÜKLERİN KULLANIMININ İKİNCİ DİLİ İNGİLİZCE OLAN TÜRK ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİ) Öz   PDF
Kenan DİKİLİTAŞ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2009): Temmuz ÖĞRENME STİLLERİ ANKETİNİN GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI NEDİR? Öz   PDF
M. Onur CESUR, Seval FER
 
Cilt 9, Sayı 4 (2013): Ekim Öğrenme Nesnesi Ambarlarının Kullanışlılık Değerlendirmesi: egitim.gov.tr Sitesi Örneği / Usability Assessment of Learning Object Repositories: The Case of egitim.gov.tr Öz   PDF
Betül Tonbuloğlu, Hasan Aydin
 
Cilt 3, Sayı 1 (2007): Ocak ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA VE YAZMA BECERİLERİ İLE TÜRKÇE DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARA ETKİSİ Öz   PDF
Ş. Dilek BELET, Şefik YAŞAR
 
Cilt 7, Sayı 2 (2011): Temmuz ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNİN, İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öz   PDF
Gizem SAYGILI, Teoman İsmail KESERCİOĞLU
 
Cilt 9, Sayı 3 (2013): Temmuz Öğretmen Adaylarının Akademik Güdülenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Mehmet Kaan Demir, Ercan Arı
 
Cilt 9, Sayı 3 (2013): Temmuz Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ve Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri Arasındaki İlişki Öz   PDF
Baykal Biçer
 
Cilt 7, Sayı 1 (2011): Ocak ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Zühal ÇUBUKÇU, Ayşe DÖNMEZ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2006): Temmuz ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK SESLERİ ARACILIĞIYLA İLKÖĞRETİM BÖLÜMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Durmuş EKİZ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2011): Ocak ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz   PDF
Nihal ÖREN, Hayriye TÜRKOĞLU
 
Cilt 7, Sayı 2 (2011): Temmuz ÖĞRETMEN EĞİTİMİNE KLİNİK DENEYİMLERİ ENTEGRE ETMEK İÇİN MÜFRADAT HARİTASI Öz   PDF
Laura H. BAECHER, Sherryl Browne GRAVES
 
Cilt 6, Sayı 1 (2010): Ocak ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARI Öz   PDF
Yusuf CERİT
 
Cilt 7, Sayı 2 (2011): Temmuz ÖĞRETMENLERİN DEĞERLENDİRME OKUR-YAZARLIĞINI BELİRLEMEDE LOJİSTİK REGRESYON MODELİ Öz   PDF
Hussain ALKHARUSI
 
Cilt 3, Sayı 1 (2007): Ocak ÖĞRETMENLERİN VE ÖĞRENCİLERİN GÖREV ALGILAMALARI: HEDEFLER VE SONUÇLAR Öz   PDF
Gülden İLİN, Jülide İNÖZÜ, Hülya YUMRU
 
Cilt 6, Sayı 1 (2010): Ocak ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SIRASINDA KULLANILAN GRUP YANSITMA ETKİNLİĞİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROFESYONEL GELİŞMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ Öz   PDF
Zafar IQBAL, Nasir MAHMOOD
 
Cilt 4, Sayı 1 (2008): Ocak OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE BAZI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Öz   PDF
Emine Ferda BEDEL
 
Toplam 404 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ISSN: 1304-9496