Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 10, Sayı 2 (2014): April 2014 Determination of 4th Class Preservice Teachers' Attitudes Towards the Teaching Profession in Faculty of Education: Sample of Muş Alparslan University / Eğitim Fakültesi 4. Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları: Muş Alparslan Ü Öz   PDF
İsmet KESEN, Murat POLAT
 
Cilt 10, Sayı 3 (2014): July, 2014 Determination of Attitudes of Preservice Teachers Towards Laboratory Practices / Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Öz   PDF
Ramazan KARATAY, Fatih DOĞAN, Çavuş ŞAHİN
 
Cilt 11, Sayı 1 (2015): January 2015 Determination of media and television literacy levels of classroom teacher candidates / Sınıf öğretmeni adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi Öz   PDF
Barış ÇETİN
 
Cilt 10, Sayı 4 (2014): October 2014 Determination of preservice teachers’ electromagnetic pollution awareness / Öğretmen adaylarının elektromanyetik kirlilik farkındalıklarının belirlenmesi Öz   PDF
İsmail KENAR, Sedat TURGUT, Muhammed Sait GÖKALP
 
Cilt 10, Sayı 4 (2014): October 2014 Determination of teachers’ learning styles and evaluation of the relationship among learning styles / Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin belirlenmesi ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Öz   PDF
Etem YEŞİLYURT
 
Cilt 13, Sayı 1 (2017): January 2017 Determining Metacognitive Strategies of Secondary School Students Regarding Listening Skill / Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme Becerisine Yönelik Olarak Kullandıkları Üstbiliş Stratejilerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK
 
Cilt 10, Sayı 2 (2014): April 2014 Determining Science Teacher Candidates' Self-Reliance Levels with regard to Their Technological Pedagogical Content Knowledge / Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPABGÖ) Konusunda Özgüven Seviyelerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Gürsoy MERİÇ
 
Cilt 12, Sayı 4 (2016): July, 2016 Determining Secondary Students’ Behavior Towards The Environment / Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Davranışlarının Belirlenmesi Öz   PDF
Ramazan DEMİREL
 
Cilt 10, Sayı 1 (2014): January 2014 Determining the Changes of Information and Communication Technology Guidance Teacher Candidates' Technological Pedagogical Content Knowledge Competency, Information and Communication Technology Usage Stages and Levels / Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretm Öz   PDF
Beril CEYLAN, Mesut TÜRK, Fatih YAMAN, Işıl KABAKÇI YURDAKUL
 
Cilt 10, Sayı 2 (2014): April 2014 Determining the Views of Students of Faculty of Education on Human Anatomy and Physiology Courses / Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Dersi Eğitimi Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Halil KUNT
 
Cilt 12, Sayı 1 (2016): January, 2016 Developing A Lateral Thinking Disposition (Latd) Scale: A Validity and Reliability Study/Yanal Düşünme Eğilimi (YADE) Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF (English)
Çetin SEMERCI
 
Cilt 10, Sayı 5 (2014): Special Issue: Instructional Technologies & Teacher Education (November 2014) Developing a scale for competencies and perceptions of necessity about using practical tools for content development / Pratik içerik geliştirme teknolojilerini kullanma yeterlilikleri ve gereklilik algıları ölçeklerinin geçerlik güvenirlik çalışması Öz   PDF (English)
Esra EREN, Zeynep YURTSEVEN AVCI, Munise SEÇKİN KAPUCU
 
Cilt 11, Sayı 4 (2015): October, 2015 Developing A Visual Perception Scale (VPS) For Preschool Children: Validity And Reliability Study /Okul Öncesi Dönemine Yönelik Görsel Algilama Ölçeği’nin (GAÖ) Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF
Abdullah KALKAN, Mehmet ARSLAN
 
Cilt 11, Sayı 4 (2015): October, 2015 Developing Teacher Professionalism Scale: Validation and Reliability Study /Öğretmenlik Mesleği Profesyonellik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF (English)
Abdurrahman İLGAN, Engin ASLANARGÜN, Sadia SHAUKAT
 
Cilt 11, Sayı 1 (2015): January 2015 Development and application of internet information pollution scale / İnternet’te bilgi kirliliği ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması Öz   PDF
Mehmet FIRAT, A. Aşkım KURT
 
Cilt 11, Sayı 4 (2015): October, 2015 Development of Satısfactıon Scale For E-Course: Reliability and Validity Study /E-Derslere Yönelik Memnuniyet Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF
Aynur KOLBURAN GEÇER, Arzu DEVECİ TOPAL
 
Cilt 12, Sayı 4 (2016): July, 2016 Development of The Flow State Scale in Mathematic Lesson / Matematik Dersinde Akış Durumu Ölçeğinin Geliştirilmesi Öz   PDF
Ali ERYILMAZ, Maarif MAMMADOV
 
Cilt 13, Sayı 1 (2017): January 2017 Development of The Scale of Interest in Astronomy: Validity and Reliability Studies /Astronomiye Yönelik İlgi Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalişmalari Öz   PDF
Hülya ERTAŞ KILIÇ, Özgül KELEŞ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2009): Temmuz DİL ÖĞRENMEDE ÖZERKLİK: ÖĞRENCİLER KENDİ ÖĞRENME SORUMLULUKLARINI ÜSTLENEBİLİYORLAR MI? Öz   PDF
Evrim ÜSTÜNLÜOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 2 (2009): Temmuz DİSKRİMİNANT ANALİZİ İLE ANNE BABA TUTUMLARININ SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN BİR UYGULAMA Öz   PDF
Zeynep FİLİZ, Betül YAPRAK
 
Cilt 3, Sayı 2 (2007): Temmuz DÖNÜT BEKLENTİSİ VE EFL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE BAŞARISI Öz   PDF
Seyyed Mohammad ALAVI, Shiva KAIVANPANAH
 
Cilt 12, Sayı 5 (2016): Special Issue on Turkish Language Education in memory of Prof. Dr. Kemal Yüce Drama Technique In Teaching Pronouns In Turkish / Türkçe Zamirlerin Öğretiminde Drama Tekniği Öz   PDF
Serkan TEKE, Mehmet GEDİZLİ
 
Cilt 12, Sayı 1 (2016): January, 2016 Early Childhood Education Teachers’ Metaphors About Play Concept For Preschoolers/Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Okul Öncesi Dönem Çocuğu İçin Oyun” Kavramına İlişkin Metaforları Öz   PDF
Songül GİREN
 
Cilt 12, Sayı 3 (2016): April, 2016 Ebeveyn Görüşlerine Göre Hayat Bilgisi Eğitimini Almış Çocuklarının Bilinçli Tüketici Olma Durumları / Parents’ Views on Conscious Consumerism Dispositions of Pupils Taught Social Studies Courses Öz   Uzak   PDF
Hüseyin POLAT, Ali ÜNİŞEN
 
Cilt 11, Sayı 4 (2015): October, 2015 Educational Programs, Services and Support For Gifted Students In Turkey / Türkiye’de Üstün Zekalı Öğrenciler İçin Eğitimsel Programlar, Hizmetler ve Destekler Öz   PDF (English)
Feyzullah ŞAHİN
 
Toplam 404 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1304-9496