Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 4 (2015): October, 2015 Examining Information and Communication Technologies Preservice Teachers’ Views On Technology Integration and Their Roles In This Process /Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonuna ve Bu Süreçteki Rollerine İlişkin Görüşlerinin Öz   PDF
Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK, Gökhan DAĞHAN, Sibel BARIN, Rukiye SAVRAN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2014): April 2014 Examining Pre-Service Primary School Teachers' Experiences in the Idea of Transitivity / Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Geçişlilik Düşüncesi İle İlgili Deneyimlerinin İncelenmesi Öz   PDF
Özlem DOĞAN TEMUR, Furkan DEMİR, Serap AKBABA DAĞ
 
Cilt 10, Sayı 3 (2014): July, 2014 Examining Pre-Service Teachers' Use And Acceptance of Information and Communication Technologies in Terms of Certain Variables / Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kabul ve Kullanımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK, Işıl KABAKÇI YURDAKUL
 
Cilt 10, Sayı 4 (2014): October 2014 Examining students' perceptions on esthetic value in social studies teaching program / Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan estetik değerine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi Öz   PDF
Bahadır KILCAN, Bülent AKBABA
 
Cilt 9, Sayı 4 (2013): Ekim Examining the Difficulties Experienced by 8th Grade Students on the Subject of Square Root Numbers Öz   PDF
Tevfik İşleyen, Emel Mercan
 
Cilt 11, Sayı 2 (2015): April 2015 Explicit-reflective instruction of nature of science as embedded within the chemical equilibrium / Kimyasal denge konusuna entegre edilmiş açık-düşündürücü yaklaşımla bilimin doğası öğretimi Öz   PDF
Melek Nur ERDOĞAN, Fitnat KÖSEOĞLU
 
Cilt 10, Sayı 1 (2014): January 2014 Exploring 'The Brain is Wider Than the Sky' by Emily Dickinson Through Task-Based Learning in EFL Classes / Emily Dickinson'un 'The Brain is Wider Than the Sky' Adlı Eserinin Yabancı Dil Öğretimi Sınıflarında Görev Tabanlı Öğretim ile Açımlaması Öz   PDF
Kadim ÖZTÜRK
 
Cilt 11, Sayı 3 (2015): July, 2015 Exploring teachers’ experiences and practices in inclusive classrooms of model schools / Model okulların kaynaştırıcı sınıflarında öğretmenlerin uygulamaları ve deneyimlerinin araştırılması Öz   PDF (English)
Uzair Ul HASSAN, Mushtaque HUSSAIN, Iram PARVEEN, Joiciane DE SOUZA
 
Cilt 4, Sayı 1 (2008): Ocak FEN BİLGİSİ DERSİ “YAŞAMIMIZI YÖNLENDİREN ELEKTRİK” ÜNİTESİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMI ETKİNLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Neşet DEMİRCİ, Zerrin YAĞCI
 
Cilt 1, Sayı 1-2 (2005) Fen Bilgisi Laboratuarı ve Uygulamaları Öz   PDF
Ayfer AYTAÇ
 
Cilt 7, Sayı 2 (2011): Temmuz FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, ÖĞRENME VE DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİ İLE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖZYETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
İlke EVİN GENCEL, Abdurrahman KÖSE
 
Cilt 5, Sayı 2 (2009): Temmuz FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz   PDF
Asuman Seda SARACALOĞLU, Nilgün YENİCE
 
Cilt 9, Sayı 1 (2013): Ocak Fen Ve Teknoloji Öğretmenleri Ve Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Öz   PDF
Betül Timur, Şirin Yılmaz, Serkan Timur
 
Cilt 9, Sayı 4 (2013): Ekim Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarinin Çevreye Yönelik BakIşlarInIn İncelenmesi / A Study of Determining Pre-Service Science Teachers' and Science Teachers' Viewpoint Toward Environment Öz   PDF
Serkan Timur, Betül Timur, Şirin Yilmaz
 
Cilt 4, Sayı 2 (2008): Temmuz FİZİK EĞİTİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDA PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öz   PDF
Tolga GÖK, İlhan SILAY
 
Cilt 12, Sayı 2 (2016): Special Issue on Science Education in memory of Prof. Dr. Eyüp Özdemir Food Footprint In Daily Life: Opinions About The Consumption of Convenience Food / Gündelik Hayatta Gida Ayak İzi: Hazır Gıda Tüketimine Yönelik Görüşler Öz   PDF
Gökhan GÜVEN, İlker AYSEL
 
Cilt 12, Sayı 2 (2016): Special Issue on Science Education in memory of Prof. Dr. Eyüp Özdemir From the Editor Öz   PDF
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL, Assist. Prof. Dr. Muzaffer ÖZDEMİR
 
Cilt 12, Sayı 4 (2016): July, 2016 From The Editor Öz   PDF (English)
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
 
Cilt 12, Sayı 5 (2016): Special Issue on Turkish Language Education in memory of Prof. Dr. Kemal Yüce From The Editor Öz   PDF
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
 
Cilt 12, Sayı 6 (2016): October 2016 From The Editor Öz   PDF
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
 
Cilt 12, Sayı 1 (2016): January, 2016 From the Editor-in-Chief Öz   PDF (English)
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
 
Cilt 5, Sayı 1 (2009): Ocak Genel Fizik-I Newtoncu Kuvvet Hareket Teorisi Öz   PDF
Sezen APAYDIN, Güney HACIÖMEROĞLU
 
Cilt 6, Sayı 1 (2010): Ocak GENEL LİSE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Yücel ŞİMŞEK, Yahya ALTINKURT
 
Cilt 10, Sayı 1 (2014): January 2014 Generic File Öz   PDF
Chief Editor
 
Cilt 10, Sayı 2 (2014): April 2014 Generic File Öz   PDF
Chief Editor
 
Toplam 404 ögeden 126 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1304-9496